Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010-2011 | 39-40 | 93-120

Article title

O stylu komunikacji dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia

Content

Title variants

EN
On the Style of Communication of Children with Cleft Lip and Cleft Palate

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Komentując odmienności uzusu językowego obserwowane u osób z rozszczepem wargi i podniebienia, opisuje się najczęściej zaburzenia realizacji fonemów. Jednakże w literaturze wskazuje się także na ryzyko opóźnienia w rozwoju mowy, mniejszą intensywność ekspresji werbalnej, a także inne charakterystyczne cechy komunikacji dzieci z rozszczepem. Przedstawione opracowanie dotyczy wyników badań mowy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia w wieku 6–7 i 9–10 lat, które umożliwiają ogólny opis stylu komunikacji obserwowany w tej grupie osób. Opisane wyniki badań wskazują, że dzieci z rozszczepem wargi są pasywnymi rozmówcami, czyli rzadko inicjują rozmowę, ale reagują na zachęty.
EN
When commenting on the differences in language custom observed in patients with cleft lip and palate usually disorders in the realization of phonemes are described. However, the literature also points to the risk of delays in speech development, reduced intensity of verbal expression, as well as other communication characteristics of children with cleft. The following study presents the results of a research concerning the speech of children with cleft lip and palate aged 6–7 and 9–10, which allow for a general description of the style of communication among this group of people. These results indicate that children with cleft lips are passive interlocutors, i.e. they rarely initiate conversation, but respond to encouragement.

Journal

Year

Volume

Pages

93-120

Physical description

Dates

published
2010-01-01

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjne

References

 • Baudouin de Courtenay J., 1984, O języku polskim, Wybór prac pod red. J. Basary i M. Szymczaka, PWN, Warszawa, s. 423–443.
 • Chapman K., 1993, Phonologic processes in children with cleft palate, „Cleft Palate – Craniofacial Journal”, 30, nr 1, s. 64–70.
 • Estrem T., Broen P., 1989, Early speech production of children with cleft palate, „Journal Speech and Hearing Research”, 32, s. 12–23.
 • Fey M. E., 1986, Language Intervention in Young Children, College-Hill Press, San Diego.
 • Gadamer H. G., 2003, Człowiek i język, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. G. Godlewski, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa, s. 153–159.
 • Gałkowski T., Grossman J., 1987, Determinanty rehabilitacji zaburzeń mowy, AWF, Warszawa.
 • Golding-Kushner K., 2001, Therapy Techniques for Cleft Palate Speech & Related Discorders, Singular Thomson Learning, Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, USA.
 • Grabias S., 2008, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia. „Logopedia”, 37, s. 13–27.
 • Grabias S., 2007, Język, poznanie, interakcja, [w:] Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, red. T. Woźniak, A. Domagała, t. 2, Wyd. UMC Lublin, s. 355–377.
 • Grabias S., Kurkowski M., Woźniak T., 2002, Logopedyczny test przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym, Lublin.
 • Hortis-Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E., 2000, Pacjent z wadą rozszczepową w okresie adolescencji (dojrzewania), „Nowa Pediatria”, 4, nr 1, s. 24–26.
 • Hortis-Dzierzbicka M., 1999, Rozszczep wargi i podniebienia – problematyka mowy rozszczepowej, „Medycyna Wieku Rozwojowego”, 3, nr 3, s. 369–375.
 • Hortis-Dzierzbicka M., Komorowska A., 1996, Wpływ warunków anatomicznych na rehabilitację mowy u dzieci z wadą rozszczepową twarzy. [w:] II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Warszawa, s. 19–23.
 • Hortis-Dzierzbicka M., Stecko E., Dudkiewicz Z., 2000, Psychologiczne aspekty wady rozszczepowej twarzy, „Nowa Pediatria”, 4, nr 1, s. 27–29.
 • Jakima S., Szczepańska K., 1996, Ocena stanu psychicznego dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi w wieku adolescencyjnym, [w:] II konferencja robocza – dokumentacja. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, s. 76–81.
 • Jurków M., 2005, Stygmatyzacja po chorobie. Socjologiczne studium obrazu osób dorosłych po operacji rozszczepu podniebienia. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Świątkiewicza, Uniw. Śląski, Katowice.
 • Kot M., 1995, Ocena odległych wyników zespołowego leczenia jednostronnych rozszczepów wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, rozprawa doktorska, Akad. Med. w Łodzi.
 • Łobacz P., 2005, Prawidłowy rozwój mowy dziecka, [w:] Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniw. Opol., Opole, s. 231–268.
 • Matthews-Brzozowska T., Zalesska-Kręcicka M, Morawska-Kochman M., Leczenie foniatryczno-logopedyczne, [w:] Rozszczepy wargi i podniebienia, red. T. Matthews-Brzozowska, Akad.Med. im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 90–97.
 • McWilliams B. J., Morris H. L., Shelton R. L., 1990, Cleft Palate Speech, B. C. Decker, Philadelphia.
 • Milewski S., 2004, Mowa dorosłych kierowana do niemowląt, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.
 • Mitrinowicz-Modrzejewska A., 1963, Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, PZWL, Warszawa.
 • Mitrinowicz-Modrzejewska A., Pawłowski Z., Tłuchowski W., 1965, Wady rozwojowe podniebienia jako zaburzenia wieloukładowe, „Rozprawy Wydz. Nauk Med. PAN”, 1, s. 33–123.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2002, Realizacja fonemów języka polskiego u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – przegląd wybranych problemów, stanowisk, propozycji, „Logopedia”, 31, s. 199–225.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2010, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Bytom.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2004, O stygmatach dziecka z wadą rozszczepową, [w:] Żyć z pasją, żyć w ruchu, red. B. Cyl, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Piekary Śląskie, s. 54–65.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wyd. Nauk., UP, Kraków.
 • Woźniak T., 2005, Narracja w schizofrenii, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Zarębina M., 1994, Język polski w rozwoju jednostki, Wyd. Glottispol, Gdańsk.
 • Porayski-Pomsta J., 2005, Opis rozwoju mowy dziecka z perspektywy komunikacyjnej, [w:] Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i komunikacyjnej, red. J. Porayski-Pomsta. Dom Wydawniczy, Warszawa, s. 13–21.
 • Rocławski R., 1991, Kształtowanie komunikacyjnych postaw u dzieci w wieku niemowlęcym, [w:] Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Zakład Logopedii Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, s. 85–89.
 • Szczepańska K., Łyjak A., Dudkiewicz Z., 1996, Problemy psychologiczne leczenia zespołowego dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, [w:] II Konferencja Robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Warszawa, s. 33–37.
 • Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW, Warszawa.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, 2004, red. S. Dubisz, wersja elektroniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01585ea9-117b-4c40-827b-607afdb8a892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.