Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3 | 75-93

Article title

Donald Trump and the China Challenge

Authors

Content

Title variants

PL
Donald Trump i chińskie wyzwania

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Donald Trump, as a presidential candidate, made public what many observers thought in private – since the collapse of the Soviet Union, China has become the biggest threat to the unipolar world, the one dominated by the United States. This paper analyses factors that may determine the outcome of this battle, in particular their relative economic strength. This element is vital during times of peaceful competition and, as such, determines current politics and most likely will define the current struggle for world dominance. We also review the protagonists’ defense spending and their relative positions in the military sphere..
PL
Donald Trump jako kandydat na prezydenta publicznie głosił to, o czym wielu obserwatorów myślało po cichu: od czasu upadku Związku Radzieckiego Chiny stały się największym zagrożeniem dla jednobiegunowego świata zdominowanego przez Stany Zjednoczone. Niniejszy artykuł analizuje czynniki, które mogą mieć decydujący wpływ na wynik tych zmagań, szczególnie na względną potęgę gospodarczą adwersarzy. W czasach pokoju jest to niesłychanie istotny czynnik i jako taki ma wielki wpływ na bieżące posunięcia w dziedzinie polityki. Jest wielce prawdopodobne, że będzie on równie ważny w obecnych zmaganiach o dominację na świecie. Opracowanie dokonuje przeglądu poziomu wydatków na zbrojenia i względnej siły wojskowej obu państw.

Contributors

  • Hollins University

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0159a862-4921-4912-a763-bbc25e052dbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.