PL EN


2018 | 2(17) | 60-74
Article title

A Few Questions Concerning Photographs in Court Decisions

Authors
Content
Title variants
PL
Kilka pytań na temat fotografii w decyzjach sądowych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to discuss the infrequent, but noticeable, practice of inserting photographs in court decisions. Against the background of the few existing studies on this practice, which seem to be overly case-specific, this article proposes a more general, even universal list of problems connected with it. It addresses a short list of questions about the inclusion of photographs in court decisions, such as, for instance: “Why do judges include in court decisions photographs concerning the case-relevant facts?”; “Who are the addressees of these photographs?”; “What is the source of the photographs used and are all sources allowable?”; and “How come that some segments of court decisions are accompanied by relevant photographs and others are not?”. A discussion of these and other questions enables the conceptualisation of many problems connected with inserting photographs in court decisions – most notably, that of the criteria of choice, which previously has not been explicitly addressed, but barely hinted at – and leads to the conclusion that the practice in question, surrounded by many controversies, should be discontinued.
PL
Celem artykułu jest skomentowanie rzadkiej, choć zauważalnej praktyki umieszczania fotografii w decyzjach sądowych. Na tle kilku istniejących studiów na jej temat, zdających się być jednak zbytnio skupionymi na konkretnych przypadkach, niniejszy artykuł proponuje bardziej generalną, a nawet uniwersalną listę problemów związanych z tą praktyką. Rozważa się krótką listę pytań dotyczących włączania fotografii do decyzji sądowych, np.: ‘dlaczego sędziowie umieszczają w decyzjach sądowych fotografie dotyczące faktów relewantnych dla sprawy?’; ‘kto jest adresatem tych fotografii?’; ‘jakie jest źródło użytych fotografii i czy wszystkie źródła są dopuszczalne?’; czy ‘dlaczego niektóre fragmenty decyzji sądowych są okraszone fotografiami a inne nie?’ Rozważenie tych i innych pytań umożliwia konceptualizację wielu problemów związanych z umieszczaniem fotografii w decyzjach sądowych – zwłaszcza problem kryteriów wyboru, który wcześniej nie był osobno komentowany, a jedynie zasugerowany – i prowadzi do konkluzji, że omawiana praktyka, uwikłana w wiele kontrowersji, nie powinna być kontynuowana.
Year
Volume
Pages
60-74
Physical description
Dates
published
2018-06-01
Contributors
author
References
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-016725e6-61df-4ebb-b3ba-1685e64e9136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.