Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 | 79-90

Article title

Wsparcie w procesie żałoby poprzez organizację czasu wolnego

Content

Title variants

EN
Support in the process of mourning through free time management.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł przedstawia tematykę wsparcia w okresie żałoby poprzez umiejętną organizację czasu wolnego. Autorki artykułu opisują problematykę wsparcia, żałoby i czasu wolnego. Wskazują, iż dobra organizacja czasu wolnego może być pomocna w walce z przeżyciami związanymi z przechodzeniem procesu żałoby. Artykuł dostarcza wiedzę na temat czasu wolnego, straty oraz propozycję wspierania osób po stracie. Jest to też próba zwrócenia uwagi osobom pracującym w obszarze pomocy społecznej, iż można pomóc w przejściu okresu żałoby poprzez przemyślane, dobrane i dopasowane do danej osoby formy czasu wolnego.
EN
This article deals with the issue of support during the period of mourning through a skillful free time management. The authors of the article describe the problems of support, mourning and free time. They point out that a good organization of leisure time can be helpful in dealing with experiences associated with a grieving process. The article provides knowledge about free time, loss and ways of supporting people after the loss. It is also an attempt to draw attention of people working in the area of social welfare to the fact that a well-thought-out, selected and personalized form of free time can help in passing the period of mourning.

Keywords

Year

Issue

5

Pages

79-90

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Aleksander H. (2013), Doświadczenie żałoby, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 • Badura-Madej W. (red.) (1999), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
 • Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cleese J., Skynner R. (1992), Żyć w rodzinie i przetrwać, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski&Co, Warszawa.
 • Hołyst B. (2002), Na granicy życia i śmierci, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa.
 • Kleszcz-Szczyrba R. (2001), Dynamika wsparcia w okresie żałoby u kobiet po stracie współmałżonka, [w:] K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań, 223-243.
 • Korlak-Łukasiewicz A., Zdaniewicz M. (2017), Starzenie się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń.
 • Kübler-Ross E. (1998), Rozmowy o śmierci i umieraniu, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
 • Novak Y. (1991), Poradnictwo i terapia w okresie żałoby, [w:] B. Hołyst (red.), Człowiek w sytuacji trudnej, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa, 177-182.
 • Piotrowski M. (1994), Poza pracą: studium wybranych zagadnień czasu uwolnionego mieszkańców współczesnej wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Popiołek K. (red.) (1996), Psychologia pomocy, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 • Sęk H. (1997), Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu, [w:] D. Kubacka-Jasiecka, A. Jaworska-Teutsch (red.), Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Wydawnictwo ALL, Kraków, 143-158.
 • Zdaniewicz M., Encyklopedia pedeutologiczna, pojęcie czasu wolnego nauczyciela i ucznia szkoły zawodowej (w przygotowaniu).
 • Zdaniewicz M. (2016), Zarządzanie czasem wolnym w warunkach współczesnej cywilizacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0167600c-846f-4b4e-a17d-075a8dd61ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.