Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 609 - 617

Article title

Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Elements of opinion about the nature of changes in tax law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Istotne zmiany, jakie dokonywały się w polskim prawie podatkowym, mają na celu przede wszystkim zwiększenie wpływów budżetowych. Służą temu wprowadzanie nowych form obciążeń oraz uszczelnianie systemu podatkowego przy zastosowaniu kolejnych mechanizmów kontroli podatników (w tym wzorowanych na rozwiązaniach lub rekomendacjach o znaczeniu międzynarodowym). Odbywa się to jednak w drodze zbyt częstych nowelizacji, niepopartych analizą skuteczności wcześniejszych rozwiązań, z zatarciem granicy między zmianami a wprowadzaniem nowych podatków.
EN
Significant changes that have taken place in Polish tax law in recent years are primarily aimed at increasing budget revenues. This is done by improving efficiency and sealing the tax system by introducing new forms of burden and using subsequent taxpayer control mechanisms (including those modelled on solutions or recommendations of international importance). However, this is often done by way of frequent amendments, not based on the analysis of the effectiveness of earlier solutions, blurring the border between changes and introducing new taxes.

Year

Volume

120

Issue

Pages

609 - 617

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01694cce-3b81-4dc4-b081-52c692c602cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.