PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 609 - 617
Article title

Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Elements of opinion about the nature of changes in tax law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotne zmiany, jakie dokonywały się w polskim prawie podatkowym, mają na celu przede wszystkim zwiększenie wpływów budżetowych. Służą temu wprowadzanie nowych form obciążeń oraz uszczelnianie systemu podatkowego przy zastosowaniu kolejnych mechanizmów kontroli podatników (w tym wzorowanych na rozwiązaniach lub rekomendacjach o znaczeniu międzynarodowym). Odbywa się to jednak w drodze zbyt częstych nowelizacji, niepopartych analizą skuteczności wcześniejszych rozwiązań, z zatarciem granicy między zmianami a wprowadzaniem nowych podatków.
EN
Significant changes that have taken place in Polish tax law in recent years are primarily aimed at increasing budget revenues. This is done by improving efficiency and sealing the tax system by introducing new forms of burden and using subsequent taxpayer control mechanisms (including those modelled on solutions or recommendations of international importance). However, this is often done by way of frequent amendments, not based on the analysis of the effectiveness of earlier solutions, blurring the border between changes and introducing new taxes.
Year
Volume
120
Issue
Pages
609 - 617
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01694cce-3b81-4dc4-b081-52c692c602cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.