PL EN


2016 | 12 | 144-152
Article title

Coaching i mentoring jako formy wsparcia pracownika w środowisku pracy

Content
Title variants
EN
Coaching and mentoring as measures of employee support in work environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały zaprezentowane dwie formy wsparcia pracowników w środowisku pracy: coaching i mentoring. Autorka opisała wsparcie pracowników poprzez coaching i mentoring w odniesieniu do modelu organizacji, zawierającego zarówno elementy strukturalne, jak i „miękkie” – mające znaczenie dla pracowników. Został przedstawiony model organizacji, a następnie autorka wskazała istotę coachingu i specyfikę mentoringu. Artykuł skupia się na ukazaniu znaczenia, odrębności i komplementarności obu wybranych form wsparcia pracowników w środowisku pracy.
EN
In the following article, there have been presented two forms of supporting employees in the working environment: coaching and mentoring. The author has outlined the support of employees through coaching and mentoring with respect to the organizational model that includes both structural and “soft” aspects, related mainly to the staff. The organizational model has been presented and the author has indicated the specific features of coaching and mentoring. The article focuses on presenting of the importance, the complementary functions and distinctions of the two selected forms of support of employees in the workplace.
Year
Issue
12
Pages
144-152
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Babczyński B., Nowoczesne formy rozwoju pracownika czyli jak poszerzać wiedzę pracowników, rozwijać ich kompetencje i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na obecnym bądź przyszłym stanowisku http://wuplodz.praca.gov.pl/documents/58203/842291/Nowoczesne%20formy%20rozwoju%20pracownika.pdf/b4c4a834-bb9e-4831-aa81-ff-8257fb2d47?t=1406796129000 [24.04.2016].
 • Clutterbuck D., Everyone Needs a Mentor, Chartered Institute of Personnel & Development, London 1991.
 • Drucker P., Zarządzanie XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa 2010.
 • Encyklopedia PWN, hasło Mentor; http://encyklopedia.pwn.pl/ [25.04.2016].
 • Flower J., In the Mush, “Physician Exec” 25 (1), 1999.
 • Homer, Odyseja, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
 • Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 • Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999.
 • Karwala S., Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty file:///C:/Users/User/Downloads/1501.pdf [24.04.2016].
 • Kozioł L., Aspekty behawioralne procesu zarządzania, [w:] Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. St. Lis, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 1998.
 • Mullins L.J., Management and organisational behaviour, Pearson Education, Londyn, 1999.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998.
 • Shea G., Mentoring: A Guide to the Basics, Kogan Page, London 1992.
 • Thorpe S., Clifford J., Podręcznik coachingu, Wyd. Rebis, Poznań 2004.
 • Szlęk A., Miłoń E., Bratek T., Uczyć się inaczej, FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Warszawa 2013.
 • Wojtowicz A., Istota i modele kultury organizacyjnej – przegląd koncepcji fle:///C:/Users/User/Downloads/Istota%20i%20modele%20kultury%20organizacyjnej.pdf [24.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-016af18f-d051-40b2-967e-5e311d574648
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.