PL EN


2020 | 4(276) | 181-192
Article title

My, widzowie // «We, the people»

Title variants
EN
We, the Spectators // «We, the People»
Languages of publication
Abstracts
This article discusses the book Theatre and Citizenship: The History of a Practice by David Wiles (Cambridge 2011), which inspires reflection on the historical and current role of theater practice in the promotion of civic ideas. The critical analysis is initiated by questions about the changing nature of social bonds in the age of digital communication. In the perspective of today’s atomized society, the recognition of the communal character of the aesthetic and ethical experience of theater appears somewhat archaic. However, it is important from a historical point of view, demonstrating the sources of beliefs about theatricality, which have determined audience expectations of the performing arts to this day. Wiles’s historical presentations are an inspiring starting point for a critical discussion on the politicality of the theater and the significance of its institutional organisation.
Keywords
Year
Issue
Pages
181-192
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Anderson, A. (1997) Wspólnoty wyobrażone: Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu (S. Amsterdamski, tłum.). Warszawa-Kraków: Znak – Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Arendt, H. (1994). Między czasem minionym a przyszłym: Osiem ćwiczeń z myśli politycznej (M. Godyń, & W. Madej, tłum.). ( P. Śpiewak, wstęp i red.). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność (T. Kunz, tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa: wykłady w Collège de France (M. Kowalska, tłum.). Warszawa: KR.
 • Galas-Kosil, A., & Olkusz, P. (red.) (2016). Struktura teatru a struktura spektaklu: wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
 • Jawłowska, A. (1987). Więcej niż teatr. Warszawa: PIW.
 • Limanowski, M. (1994). Rok polski i dusza zbiorowa. W: M. Limanowski, Był kiedyś teatr Dionizosa (Z. Osiński, wstęp, wyb. i oprac.). Warszawa: IS PAN.
 • Wiles, D. (1997). Tragedy in Athens: Performance Space and Theatrical Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wiles, D. (2000). Greek Theatre Performance: an Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wiles, D. (2011). Theatre and Citizenship: the History of a Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-016cbddd-49d5-4cad-91f8-6a14cb3f2a84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.