PL EN


2020 | 1 | 123-138
Article title

Szukając ideału. Dylematy singli i singielek

Content
Title variants
EN
Searching for the ideal. Dilemmas of single man and woman
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest oparty na analizie wyników badań. Badania miały złożony charakter. Zasadniczą część badań stanowią wywiady pogłębione z singlami. Zgodnie z zasadą triangulacji, wyniki badań jakościowych poddane zostały sprawdzeniu poprzez badania ilościowe. W badaniach pytano o kryteria wyboru parterów oraz oczekiwań wobec związku jakie mają single i singielki. Analizę oparto na teorii indywidualizacji U. Becka i E. Illouz.
EN
Article is based on the analysis of research’s findings . Studies have complex characteristics. Principal part of the research was in-depth interviewing with the singles. In accordance to methods triangulation, the results of qualitative studies were examined using surveys. Research questions concentrate on single’s criteria of partner’s selection and expectations to intimate connection. The analysis was carried on the basis of the individualization theory formulated by U. Beck and E. Illouz.
Year
Issue
1
Pages
123-138
Physical description
Dates
published
2020-06-10
Contributors
 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
References
 • Bauman Z., Konsumowanie życia, Kraków 2009.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
 • Beck U., E. Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, London 2001.
 • Beck U., E. Beck-Gernsheim, Całkiem zwyczajny chaos miłości, Wrocław 2013.
 • Bellah R. N. i inni, Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.
 • Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.
 • Illouz E., Uczucia w dobie kapitalizmu, Warszawa 2010.
 • Illouz E., Dlaczego miłość rani, Warszawa 2016.
 • Nast M.., Pokolenie Ja. Niezdolni do relacji, Warszawa 2017.
 • Ochnik D., Znaczenie i problemy definicyjne pojęcia „singiel” w naukach społecznych, „Studia Psychologiczne”, 2012, t. 50, z. 1.
 • Paprzycka E., Życie w pojedynkę kobiet w kontekście relacji damsko-męskich, „Rocznik Lubuski” 2006, tom 32, cz. 2.
 • Rychłowska-Niesporek A., Spory wokół pojęcia „singiel” a badania singli w polskich naukach społecznych, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa”, 2017, nr 8.
 • Rychłowska-Niesporek A., Rozważni czy romantyczni? Ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania życia singli, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej (w druku).
 • Schwartz B., Paradoks wyboru: dlaczego więcej oznacza mniej, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-016d7d31-edc2-4281-ba77-a13956fffa66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.