PL EN


2017 | 2 | 87-102
Article title

The role of genesis account of creation in the development of monogamy in the Old Testament and its reception in the early Church

Authors
Content
Title variants
EN
Rola opisu stworzenia z Księgi Rodzaju w rozwoju monogamii w Starym Testamencie i jego recepcja w pierwotnym Kościele
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The analysis of biblical scholars’ teaching on polygamy in The Old Testament leads to the conclusion that it was practiced in the ancient Israel. Experts in this field give two possibilities: either polygamy was a part of the Semitic culture from the dawn of history, or it was later effect of the influences of the culture of neighboring peoples. However, as the author of the article claims, there are irrefutable proofs that polygamy was never tolerated as normal, intended by God form of family life. The main thesis of the article is the conviction that the account of creation from the Book of Genesis substantially influenced the evolution of monogamy in the culture of the ancient Israel. Described relation of the couple of the first people had to be an archetypical form of marriage presented by God and proposed for people as a paradigm of the monogamous marriage. The article shows that it is probable the hypothesis of the biblical scholars expressing the conviction that the process of redaction of the Book of Genesis (finished around 5th century BC) integrated in its content elements of the monogamous tradition that was present in the consciousness of the Israelites from centuries; what is more, it became the paradigm for the marital life for later generations and it helped to get rid of the traces of the polygamous mindset. The article also describes the controversial debate concerning divorce between rabbinical schools of Hillel the Elder and Shammai the Elder; as the Gospel presents Jesus Christ refers to this quoting the passage on creation from the Book of Genesis. Presented in the article selected excerpts from the Church Fathers on monogamy also pointed to the importance of the Genesis account of creation in forming the Christian vison of marriage.
PL
Analiza tez biblistów dotyczących poligamii w Starym Testamencie prowadzi do konkluzji, że była ona praktykowana w starożytnym Izraelu. Znawcy tematu podają dwie ewentualności: albo poligamia była częścią kultury semickiej od zarania jej dziejów, albo była późniejszym skutkiem wpływów kultury ludów ościennych. Niemniej, jak podaje autor artykułu, istnieją niezbite dowody, że poligamia nigdy nie była tolerowana jako normalna, zamierzona przez Boga forma życia rodzinnego. Główną tezą artykułu jest stwierdzenie, że opis stworzenia z Księgi Rodzaju istotnie wpłynął na rozwój monogamii w kulturze starożytnego Izraela. Opisana relacja pierwszej pary ludzi miała na celu prezentować archetypiczną formę małżeństwa zaproponowaną przez Boga ludziom jako paradygmat monogamicznego małżeństwa. Artykuł ukazuje, że prawdopodobna jest hipoteza biblistów, że proces redakcji Księgi Rodzaju (ukończonej około V wieku przed Chrystusem) zintegrował w tekście elementy tradycji monogamicznej, które były obecne w świadomości Izraelitów od wieków, jednocześnie stał się wzorcem życia małżeńskiego dla kolejnych pokoleń i pomógł wykorzenić ślady myślenia poligamicznego. Artykuł porusza również sporną kwestię rozwodów dyskutowaną przez szkoły rabinackie Hillela Starszego i Shammaia Starszego, do której odniósł się Jezus w Ewangelii, odwołując się do opisu stworzenia z Księgi Rodzaju. Przedstawione w tekście wybrane wypowiedzi Ojców Kościoła dotyczące monogamii również wskazują, jak istotną rolę odgrywa opis stworzenia z Księgi Rodzaju w formowaniu chrześcijańskiej świadomości odnośnie do małżeństwa.
Year
Issue
2
Pages
87-102
Physical description
References
 • Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament. Ib. Matthew 14–28, ed. M. Simonetti, Downers Grove, Ill 2002.
 • Ancient Christian Commentary on Scripture. New Testament. II. Mark, eds. T.C. Oden, C.A. Hall, Downers Grove, Ill 1998.
 • Brewer D.I., Jesus’ Old Testament Basis for Monogamy, in: The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour of J.L. North, ed. S. Moyise, Sheffi eld 2000, p. 75–105.
 • Cassuto U., A Commentary on the Book of Genesis 1–11, Jerusalem 1961.
 • Collins R.F., Divorce in the New Testament, Collegeville, Minn. 1992.
 • Davidson R.M., Flame of Yahweh: Sexuality in the Old Testament, Peabody, Mass. 2007.
 • Epstein L.M. Marriage Laws in the Bible and the Talmud, Cambridge, Mass. 1942.
 • Hamilton V.P., The book of Genesis: Chapters 1–17, Grand Rapids, Mich. 1990.
 • Hugenberger G.P., Marriage as a Covenant: Biblical Law and Ethics as Developed from Malachi, Grand Rapids, Mich. 1998.
 • John Paul II, Man and Woman He Created Them: A Theology of the Body, Boston 2006.
 • Lövestam E., Divorce and Remarriage in the New Testament, in: B.S. Jackson, The Jewish Law Annual, Vol. 4. Leiden 1981, p. 47–65.
 • Maly E.H. Genesis, in: The Jerome Biblical Commentary, eds. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Englewood Cliffs, N.J. 1968, p. 7–46.
 • Martin F., Male and Female He Created Them: A summary of the Teaching of Genesis Chapter One, “Communio” 20 (1993), Summer, p. 240–265.
 • Martin F., Marriage in the New Testament Period, in: Christian Marriage: A Historical Study, ed. G.W. Olsen, New York 2001, p. 1–49.
 • Martin F., Marriage in the Old Testament and Intertestamental Periods, in: Christian Marriage: A Historical Study, ed. G.W. Olsen, New York 2001, p. 50–100.
 • Neufeld E., Ancient Hebrew Marriage Laws, London 1944.
 • Pedersen J., Israel, Its Life and Culture, Vol. 1, Atlanta, Ga. 1991.
 • Westermann C., Genesis: A Practical Commentary, Grand Rapids, Mich. 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01708268-83ec-4157-be7b-1a9a3de374dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.