Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 | 1 | 102-108

Article title

Zakaz third-party ownership przejawem naruszenia unijnych reguł ochrony konkurencji przez FIFA?

Content

Title variants

EN
Does FIFA’s ban on third-party ownership infringe EU competition rules?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje mechanizm third-party ownership (dalej: TPO) w piłce nożnej. Autor dokonuje analizy rynku transferowego pod kątem potencjalnych potrzeb zewnętrznego finasowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Autor zwraca uwagę na orzeczenie sądu I instancji w Brukseli zapadłe w sprawie z wniosku Doyen Sports i klubu Seraing United przeciwko FIFA, UEFA oraz belgijskiej federacji piłki nożnej w przedmiocie zgodności zakazu TPO wskazanego w art. 18 bis i art. 18 ter Regulaminu FIFA z regułami ochrony konkurencji, tj. art. 101 i 102 TFUE i konfrontuje je z dorobkiem orzeczniczym TSUE z zakresu sportu.
EN
The article refers to the mechanism of third-party ownership (TPO) in football. The author confronts the transfer market sectors with the necessity of external funding by investment funds. The author emphasizes the meaning of Brussel’s court decision in case Doyen Sport & Seraing United vs FIFA, UEFA and Belgium Football Association, which refers to the conformity of FIFA’s ban on TPO with Article 101 and 102 TFEU. The author compares this decision with CJEU jurisprudence related to the sport sector.

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

102-108

Physical description

Dates

published
2017-03-31
printed
2017-03-31

Contributors

  • Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

References

  • Jurkowska-Gomułka, A. (2012). Komentarz do art. 102 TFUE. W: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Jurkowska-Gomułka, A. (red.). (2010). Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004–2009. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Kędzior, M. (2007). Autonomia organizacji sportowych w świetle prawa polskiego i Unii Europejskiej. Sport Wyczynowy, 1-3, 505-507.
  • Kopczyk, R. (2012). Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Lindholm, J. (2016). Can I please have a slice of Ronaldo? The legality of FIFA’s ban on third-party ownership under European union law. International Sports Law Journal. Pozyskano z: https://www.researchgate.net/publication/279443550_Can_I_please_have_a_slice_of_Ronaldo_The_legality_of_FIFA%27s_ban_on_third-party_ownership_under_European_union_law?enrichId=rgreq-46bf9f640c5df5aa5ed2d003af076b79-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3OTQ0MzU1MDtBUzozMTkxNTMyODg3NDQ5NjBAMTQ1MzEwMzQ4MTE5OA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf (28.12.2016).
  • Materna, G., Jurkowska-Gomułka, A. i Miąsik, D. (2012). Komentarz do art. 101 TFUE. W: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222). Warszawa: Wolters Kluwer.
  • Mikołajczyk, A. (2010). Rynek Transferowy w piłce nożnej. Doświadczenia europejskie. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, VIII.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0179d231-fefe-426f-834b-9b647aefb669
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.