PL EN


2014 | 1 | 74-89
Article title

Stosunek logiki do dydaktyki w poglądach niektórych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Content
Title variants
EN
Logic relation to didactics in the views of leading representatives of Lvov-Warsaw School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja, konfrontacja oraz ocena poglądów dwóch czołowych przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: Kazimierza Twardowskiego i Kazimierza Sośnickiego na temat dydaktyki i jej relacji do logiki. U Twardowskiego, podobnie jak u Sośnickiego, bardzo wyraźnie zarysowuje się odrębność przedmiotowa logiki i dydaktyki, która zaciera się jednak u innych przedstawicieli Szkoły. Ujęcie dydaktyki u Twardowskiego jest standardowe. Sośnicki prezentuje oryginalną koncepcję dydaktyki ogólnej jako nauki nadbudowanej na systemach dydaktycznych. Przy nieco różniących się ujęciach logiki obydwu autorów, zbieżne jest traktowanie jej jako nauki pomocniczej dydaktyki. Logika w ujęciu Twardowskiego oddaje usługi dydaktyce poprzez wskazywanie, w jaki sposób procesy poznawcze są skuteczne lub wartościowe poznawcze. Według Sośnickiego logika może oddawać usługi dydaktyce, pouczając ją o rodzajach, charakterze i ewentualnie metodach ćwiczenia sprawności przeprowadzania rozumowań.
Year
Issue
1
Pages
74-89
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
References
  • Ajdukiewicz K. (1924). Recenzja: Sośnicki K., Zarys logiki. Lwów-Warszawa: Książnica Polska. Ruch Filozoficzny, T. VIII, s. 62-64.
  • Kowalewski M. (1959). Logika. Poznań: Pallottinum.
  • Stępień A. B. (2001). Wstęp do filozofii. Wyd. 4 rozszerzone. Lublin: TN KUL.
  • Sośnicki K. (1959). Dydaktyka ogólna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Twardowski K. (1901). Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki. Lwów: Nakładem Towarzystwa Pedagogicznego.
  • Woleński J. (1985). Filozoficzna Szkoła Lwowsko-Warszawska. Warszawa: PWN.
  • Woleński J. (1996). Obowiązywanie a prawdziwość. W: J. Woleński. W stronę logiki. Kraków: Aureus, s. 182-192.
  • Wołoszyn S. (1961). Analiza funktora ‘powinien’ w pedagogicznych zdaniach normatywnych. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 3, s. 91-109.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-017b11bd-f2d1-44e3-8802-8fb5be503a69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.