Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 218 | 7-15

Article title

Europa wobec przemian kulturowych, systemowych i gospodarczych

Content

Title variants

EN
Europe to cultural change, systemic changes and economic transformations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat obserwowanych w Europie zmian cywilizacyjnych i kierunków, ku którym zmierza nowoczesna Europa. Analiza zasobów literatury każe zadać pytanie, czy nadszedł już czas końca historii i w przyszłości nie można będzie oczekiwać żadnych znaczących zmian? Czy raczej należy się zgodzić z poglądami A. Tofflera, że tuż po trzeciej fali idzie czwarta, fala hiperindywidualizmu? A moż e jednak, obserwując potrzeby i zachowania kolejnych pokoleń Europejczyków, zaczną mieć znowu znaczenie wartości oparte na empatii czy międzyludzkiej solidarności? Obserwując postmodernistyczną rzeczywistość, można powiedzieć jedynie tyle, że wszystkie te kierunki są możliwe.
EN
The article is a theoretical consideration over the civilization changes ob-served in Europe and the directions which the modern Europe is heading for. The analy-sis of the literature resources makes one to ask a question if this is the end of the history and in the future one would not be able to expect any considerable changes or perhaps after Toffler’s third wave, the fourth wave of hyperindividualism is coming? Perhaps observing the needs and behaviours of young generations of the Europeans, the values such as cooperation, selflessness, commonality and being helpful will start to matter. Existing in the postmodern reality we may only say that all of these trends are possible.

Year

Volume

218

Pages

7-15

Physical description

Contributors

References

 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Fukuyama F. (2000), Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań.
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hassan I. (1980), The Question of Postmodernism [w:] H.R. Garvin (ed.), Romanticism, Modernism, Postmodernism, Bucknell University Press, Lewisberg PA.
 • Jencks Ch. (1996), What Is Post-Modernism? Academy Editions, London.
 • Kulpa-Ogdowska A. (2006), Kontynent dwóch prędkości? Europa wobec wyzwań społe-czeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego [w:] J. Polakowska-Kujawa (red.), Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Łopaciń ska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketin-gowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurkiewicz P. (2003), Oddycha ć dwoma płucami. Tożsamo ść Europy Środkowej, „Społeczeństwo. Studia. Prace Badawcze. Dokumenty”, nr 2 (54).
 • Naisbitt J. (1997), Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Raaij F. van (2001), Konsumpcja postmodernistyczna [w:] M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn (red.), Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Siewierski J. (2006), Źródła tożsamości Europejskiej [w:] J. Polakowska-Kujawa (red.),
 • Współczesna Europa w procesie zmian, Difin, Warszawa.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych (2006), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Toffler A. (2003), Czwarta fala, „Wprost”, wydanie z dnia 13.04.
 • Toffler A. (2006), Trzecia fala”, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01822537-9c17-47b3-b0b8-b5e7f7cb0d90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.