Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 171-181

Article title

Kolej a tożsamość: postawy narodowościowe kolejarzy na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 20. XX wieku

Content

Title variants

EN
Railway and identity: national attitudes of railway workers in Czechoslovak Te- schen Silesia in the twenties of XXth century

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Article presents the national attitudes of railway workers in the region mostly inhabited by Polish and German minority. Czechoslovak railway administration with the collaboration of nationalistic organizations (especially Matice osvěty lidové pro Těšínsko a Hlučínsko) tried to increase the number of Czech railway workers and demanded from them contribution to the czechization efforts. The administration used the policy of relocation and other means of pressure on workers of Polish and German nationality to convince them to support the Czech cause, especially by sending their children to Czech schools.

References

  • Archiv Českých drah v Července – f. Košicko-bohumínská dráha – Ředitelství ČSD v Olomouci 1895–1949
  • Národní archiv v Praze – f. Ministerstvo železnic I, Praha
  • Státní okresní archiv Frýdek-Místek – f. Slezská Matice osvěty lidové Bystřice nad Olzou
  • Zemský archiv Opava – f. Slezská Matice osvěty lidové 1897–1950
  • Gawrecki D., Politické a národnostní poměry v Těšínském Slezsku 1918 – 1938, Český Těšín 1999.
  • Gąsior G., Dwa memoriały Rudolfa Matouša w sprawie czechosłowackiej polityki na Śląsku Cieszyńskim z 1920 i 1923 r. (w przygotowaniu).
  • Gąsior G., Železnice pod zvláštním dohledem: železniční úřady a národnostní otázka v československé části Těšínského Slezska na začátku 20. let (planowane do publikacji).
  • Gąsior G., Vztah Slezské matice osvěty lidové k otázce železničních zaměst – nanců na Těšínsku v období první republiky, „Slovanský přehled“ 3/2009, s. 381–401.
  • Rulfová M., Slzy pro Těšínsko, Mohelnice 2006, s. 12

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0187361c-8778-431d-bc53-c7ff150b8f60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.