Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 1(6) | 35-44

Article title

O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku

Selected contents from this journal

Title variants

EN
COMMUNICATION GAMES AND (UN)TRANSLATABILITY. A CASE STUDY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Translation/interpretation processes go beyond the level of individual lexical (word) units. The concept of translatability/interpretability may be applied also to the more sophisticated text elements, defined in this paper as schemes of perceiving reality, available and expected by the originator and the addressee of a message. They may be effectively interpreted in terms of communication games. The paper contains a case study of an (un)translatability of a Polish example text into a non-Polish (Japanese) reality, with reference to communication games.

Journal

Year

Issue

Pages

35-44

Physical description

Document type

article

Contributors

 • Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki, Zakładzie Japonistyki, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, 61-486 Poznań, Poland
 • Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii, Katedra Orientalistyki, Zakładzie Japonistyki, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, 61-486 Poznań, Poland

References

 • Austin, J.L. (1962). How to do Things with Words. Cambridge, Massachusets: Harvard Universtity Press.
 • Berne, E. (1999). W co grają ludzie (tłum. P. Izdebski). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Caillois, R. (1997). Gry i ludzie (tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska). Warszawa: Volumen.
 • Hertz, P. (1975). O tłumaczu. W: S. Pollak (red.), Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga (s. 85–98). Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Hymes, D. (1974). Foundations In Sociolinguistics. An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 • Jabłoński, A. (2013). Homeostaza tekstu. Tłumaczenie i komunikacja międzykulturowa w perspektywie polsko-japońskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. W: T. A. Sebeok (red.), Style in Language (s. 350–377). Boston: MIT Press.
 • Lipiński, K. (2004). Mity przekładoznawstwa. Kraków: Egis.
 • Malinowski, B. (1923). The problem of meaning in primitive languages. W: C. Ogden, I. Richards, The Meaning of Meaning (s. 146–152). London: Routledge and Kegan Paul.
 • Ogden, C.K., Richards, I.A. (1923). The Meaning of Meaning. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Pieńkos, J. (2003). Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Zakamycze.
 • de Saussure, F. (1991). Kurs językoznawstwa ogólnego (tłum. K. Kasprzyk). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wittgenstein, L. (1972). Dociekania filozoficzne (tłum. B. Wolniewicz). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Yngve, V.H. (1975). Human Linguistics and Face-to-Face Interaction. W: A. Kendon, R.M. Harris, M.R. Key (red.), Organization of Behavior in Face-to-Face Interaction (s. 47–62). The Hague – Paris: Mouton Publishers.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-018748c8-ce71-419a-aa9a-2accab6e9faa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.