Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 177-186

Article title

Ustalanie wyniku finansowego w zakładzie gospodarowania odpadami posiadającym status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia sposób ustalania wyniku finansowego w zakładzie gospodarowania odpadami, który posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Celem artykułu jest zaproponowanie obliczania wyniku finansowego, wykorzystując metody kalkulacji kosztów jednostkowych usługi związanej z przyjęciem odpadów komunalnych. Wynikiem analiz przeprowadzonych w badanym przedsiębiorstwie było stwierdzenie, że obliczenie wyniku finansowego dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wymaga szczegółowej ewidencji ilościowo-wartościowej. W artykule przedstawiono: regulacje prawne związane z działalnością regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, rachunek wyników zakładu gospodarowania odpadami i regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Efektem badań było opracowanie schematu obliczania wyniku finansowego dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, studium przypadku.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-018b1d06-9b83-41d5-ab6c-bd08b0d57515
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.