PL EN


2014 | 15 | 4 | 205-217
Article title

WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W ANALIZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Authors
Content
Title variants
EN
USE OF THE CASH INDICATORS IN THE FINANCIAL ANALYSIS OF THE ENTERPRISE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wskaźniki analizy ekonomicznej są powszechnie wykorzystywane do oceny poziomu kondycji finansowej podmiotów gospodarczych. Do podstawowych zadań analizy wskaźnikowej należy identyfikacja tych procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwach, które w istotny sposób wpływają na poziom jego kondycji finansowej. W związku z powyższym analiza finansowa opierająca się jedynie na danych o charakterze memoriałowym nie jest w stanie dostarczyć wymaganych informacji. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych gotówkowych wskaźników finansowych oraz wskazanie ich znaczenia dla diagnozy rzeczywistego poziomu kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki Hydrobudowa S.A.
EN
The most common indicators presented in the literature usually focus only on balance sheets and income statements - elements of the financial statements based on the accrual basis of accounting. The statement of cash flows complements the balance sheet and income statement by providing additional information concerning an organization's ability to maximize the value of its equity. The purpose of this article is to provide an overview of selected cash flow ratios and an indication of their importance for proper diagnosis level of financial condition
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
205-217
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Austin L., Bradbury M. (1995), The Accuracy of Cash Flow Estimation Procedures, Accounrting and Finance, nr 1.
  • Black A, Wright Ph., Bachman J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  • Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  • Sharma D., Iselin E. (2003), The decision Usefulness of Reported Cash Flow and Accrual Information in a Behavioral Field Experiment, Accounting and Business Research, nr 2/2003.
  • Susek-Borek G. (2001), Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, Rachunkowość, nr 7.
  • Śnieżek E. (2005), Przepływy pieniężne jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 30.
  • Śnieżek E., (2013) Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych - przegląd badań empirycznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 263.
  • Tyran M. R. (2004), Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  • Waśniewski T., Skoczylas W. (2004), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa.
  • Wędzki D. (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, , nr 15 (71).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-018bfcf2-be14-42e4-a0c0-a4c7833d8900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.