Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 92 Kino polskie i polityka | 6-21

Article title

Szaleńcy i żołnierze nieznani

Title variants

EN
Madmen and Unknown Soldiers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Punktem wyjścia artykułu jest stwierdzenie, że w Polsce – podobnie jak w innych krajach na wschód od granicy polsko-niemieckiej – pamięć o I wojnie światowej ukonstytuowała się inaczej niż w Europie Zachodniej, gdzie po dziś wojna ta jest uważana za katastrofę dziejową. Dla Polski koniec wojny oznaczał odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Wojna z Rosją, która wkrótce potem nastąpiła, zapisała się w zbiorowej świadomości Polaków znacznie mocniej. Autorka analizuje zachowane polskie filmy okresu niemego poświęcone Wielkiej Wojnie i wojnie polsko-bolszewickiej z punktu widzenia realizacji celów politycznych młodego państwa i umacniania mitu legionowego z Marszałkiem Piłsudskim jako bohaterem narodowym, w kontekście sporów o funkcje kulturowe kina.
EN
The starting point of the article is that in Poland – as in other countries in the east of the Polish-German border – the memory of World War I is constituted differently than in Western Europe, where the war is still considered to be a historical disaster. For Poland the end of the war meant the restoration of independence after 123 years of occupation. The war with Russia, which followed soon after, made a much greater mark in the collective consciousness of Polish society. The author analyses surviving Polish films from the silent film era depicting the Great War and the Polish-Soviet war from the point of view of the political objectives of the young state and strengthening the myth of Marshal Piłsudski as a national hero, in the context of disputes over cultural functions of cinema.

Year

Pages

6-21

Physical description

Contributors

 • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk

References

 • „Bilans górecczyzny”, „Gazeta Warszawska” 188 (06.07.1930): 5.
 • A. N. „Film oczekiwany i film poroniony”, „Gazeta Warszawska” 241 (15.08.1928): 4.
 • Borodziej, Włodzimierz, Maciej Górny. Nasza wojna. Europa Środkowo-Wschodnia 1914-1918. T. 1. Imperia. Warszawa: W.A.B., 2014.
 • Borycki, J. „Kino dla Wszystkich” 72 (1928): 8.
 • Czyżowicz, K. A. Pan Marszałek. Rzecz o Józefie Piłsudskim. Warszawa: Nakładem Związku Strzeleckiego. Skład Główny E. Wende i ska, 1926.
 • Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. New York: Oxford University Press, 2013.
 • Irzykowski, Karol. X muza. Zagadnienia estetyczne kina. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.
 • Janion, Maria. Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa: Sic!, 1998.
 • K. A. „Nowaczyński przeciw szaleńcom”, „Kino dla Wszystkich” 72 (1928): 18.
 • Słonimski, Antoni. Kroniki Tygodniowe, t. 1. 1927-1931. Warszawa: LTW, 2001.
 • Sontag, Susan. Widok cudzego cierpienia. trans. S. Magala, Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2010.
 • Véray, Laurent. „1914-1918, The First Media War of the Twentieth Century”, „Film History” vol. 22, no. 4 (2010): 408-425.
 • Williams, David. Media Memory and the First World War. Montreal-Kingston: McGill Queen’s University Press, 2009.
 • Zahorska, Stefania. Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje. ed. A. Nasiłowska. Warszawa: IBL PAN, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-018c6f45-21f5-4f10-a35c-11511122cca1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.