PL EN


2020 | 11 | 2 | 187-197
Article title

Accusation of Sin or Tolerance? From Christian Thought on Tolerance

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Catholic Church is very diverse. This is its beauty and value. However, this can also be a cause of trouble. Where there are differences, conflicts may also arise. Some are open and want dialogue and conversation with everyone, about everything and in every possible way. They are always on the border. They try to understand the world and reach out to it and read the teaching of the Church in a modern way. They advocate reform and radical change. Others are conservative – they care more about preserving the most valuable things in the Church along the way. They care about tradition. They trust the wisdom of time. They do not want to make sudden changes. They look at the past with respect and draw wisdom and inspiration from it, in order to act today. There are different sensitivities, different spiritualities, and even different needs. Can conflicts be avoided? It is certainly not easy and also requires mutual tolerance.
Keywords
Contributors
 • The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
References
 • Assmann J., Moses der Ägypter: Entzifferung einer Gedächtnisspur, München–Wien 1998.
 • Bierdiajew M., Głoszę wolność. Wybór pism, transl. H. Paprocki, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.
 • Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszym świecie. Z kard. J. Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, transl. G. Sowiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, Stanford 1957.
 • Gerwen J. van, Europa sensu i nonsensu, in: Europa jutra, ed. P. Kosłowski, Lublin 1994.
 • Giertych M., Świat łaciński, Opoka w Kraju, 2016, no. 92 (113), pp. 1–6.
 • Gilson E., L’esprit de la philosophie médiéale, Paris 1944.
 • Gray J., Liberalizm, Kraków 1994.
 • Hamer H., Demon nietolerancji. Nie musisz stać się prześladowcą ani ofiarą, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.
 • John Paul II, Nowe przymierze między Kościołem a kulturą, Wilno, September 5, 1993, „L’Osservatore Romano”, Polish ed., (1993), no. 12, p. 17.
 • John Paul II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju „Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia”, December 8, 1987.
 • Jones E., Kohler R., The Effect of Plausibility on the Learning of Controversial Statements, “Journal of Abnormal and Social Psychology” (1959), no. 57, pp. 315–320.
 • Koshy N., Wolność religijna w zmieniającym się świecie, Kraków 1998.
 • Krukowski J., Kanoniczne zasady stosunków miedzy państwem a Kościołem a problem ich realizacji w porządku państw Europy Środkowej i Wschodniej, „Wokół Współczesności” (2003), no. 1 (15), pp. 45–68.
 • Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 • Lecler J., Historia tolerancji w wieku Reformacji, t. 1, przekł. L. I H. Kuhn, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1964.
 • Llull R., Disputatio clerici et Raymundi phantastici, Paris 1499.
 • Majka J., Kościół jako ‘opozycja moralna’, „Chrześcijanin w Świecie” (1982), no. 103, pp. 3–18.
 • Masson H., Słownik herezji w Kościele katolickim, transl. B. Sęk, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1993.
 • Nietolerancja i zabobon w Polsce w XVII i XVIII wieku, ed. B. Baranowski, W. Lewandowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1987.
 • Nota doktrynalna dotycząca pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu publicznym, November 24, 2002.
 • Olejnik S., Teologia moralna, vol. 7, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 • Ratzinger J. – Benedykt XVI, Wiara, prawda, tolerancja – Chrześcijaństwo a religie świata, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.
 • Stępniak M., Religia w państwie laickim. Negacja – tolerancja – dialog, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2008.
 • Tanalski D., Fundamentalizm i ”postchrześcijaństwo”. Ideologie katolickiego sacrum, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-018d38bc-64a7-42fd-9835-43a68aa35969
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.