PL EN


2018 | 9 | 1 | 108-113
Article title

Wizerunek i tożsamość w sieci

Content
Title variants
EN
Image and Identity on the Web
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto kwestie wizerunku i tożsamości w cyberprzestrzeni. Po omówieniu defi-nicji wizerunku oraz tożsamości we współczesnym świecie uwagę skupiono na problemie publika-cji w internecie wizerunku dzieci, które nie mają możliwości prawnych samodzielnie wyrazić na to zgody. Zwrócono również uwagę na fakt, że w wirtualnym świecie wizerunek i tożsamość jednostki znacząco różnią się od tych znanych z życia realnego.
EN
This article raises issues of image and identity in cyberspace. After describing definitions and explaining what the image and identity are in the modern world, attention has been focused on the problem of publishing the images of children on the Internet, whilst they are not able to agree on that by legal means. It has been also pointed out that in the virtual world, the image and identity of individuals are significantly different from those of real life.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
108-113
Physical description
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Informatyki, Polska
References
 • Barney, D. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Sic!
 • Dubisz, S. (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa: PWN.
 • Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/tozsamosc;3988537.html (17.03.2018).
 • Filipiak, M. (2015). Tożsamość jednostki w społeczeństwie sieci. Kultura – Historia – Globaliza-cja, 17, 27–41.
 • Gromkowska, A. (1999). Tożsamość w cyber-przestrzeni – (re)konstrukcje i (re)prezentacje. Kul-tura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Krytyka, 3, 36–49.
 • Prawo autorskie. Pobrane z: http://www.prawoautorskie.pl/art-81(17.03.2018).
 • Ryńska, N. (2015). O publikacji zdjęć dziecka na facebooku decydują oboje rodzice. Pobrane z: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/867782,o-publikacji-zdjec-dziecka-na-facebooku-decyduja- -oboje-rodzice.html (23.03.2018).
 • Szymański, M.J. (2016). Kim jestem? Tożsamość jako zadanie w czasach gwałtownej zmiany społecznej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXV (1), 11–24.
 • Trejderowski, T. (2013), Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook. Warszawa: ENETEIA.
 • Trzeciak, S. (2015), Wizerunek publiczny w internecie. Kim jesteś w sieci? Gliwice: Helion.
 • Wikipedia 1. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_(psychologia) (20.03.2018). Wikipedia 2.
 • Wikipedia 2. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_internetowa (24.03.2018).
 • Wójtowicz, P. (2017). Pierwszy wyrok za opublikowanie w sieci zdjęcia dziecka – precedens czy burza w szklance wody? Pobrane z: http://kobieta.onet.pl/dziecko/male-dziecko/pierwszy-wyrok- -za-opublikowanie-w-sieci-zdjecia-dziecka-precedens-czy-burza-w/clp4bj0 (23.03.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-018e126b-0577-4378-a229-1e98a77167bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.