PL EN


2015 | 91 Film między muzyką pop a popkulturą | 164-169
Article title

Skąd zrywa się wiatr. Zachodnie inspiracje w twórczości Hayao Miyazakiego

Title variants
EN
Where the wind blows from. Western inspirations in the work of Miyazaki Hayao
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Twórczość mistrza filmu animowanego, Hayao Miyazakiego, jest jednym z najciekawszych przykładów inspiracji kulturą świata zachodniego w kinematografii japońskiej. Przejawem tego są jego dzieła, których akcja została osadzona zarówno w Europie, jak i w Japonii. Można dostrzec w nich inspiracje romantyzmem niemieckim (na czele z operami Richarda Wagnera), baśniami i europejską literaturą dziecięcą, ale także wczesnymi kreskówkami. W filmach Miyazakiego splatają się one w jedno z wątkami japońskimi, przerzucając most kulturowy między Wschodem i Zachodem. Dzięki mechanizmom kultury masowej te niezwykłe dzieła zdobywają popularność na całym świecie.
EN
The work of Hayao Miyazaki, a master of animation, is a fascinating example of Japanese cinema inspired by Western culture. An indication of this in his work is placing the action of his films both in Japan and Europe. One notes in them influences of German romanticism (including Wagner's operas), folk tales and European literature for children, as well as early animated cartoons. In Miyazaki's films they come together with Japanese motifs, bridging the gap between East and West. Thanks to the mechanisms of mass culture these remarkable works gain popularity around the world
Contributors
  • Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk
References
  • Collin, Robbie, Hayao Miyazaki interview: I think the peaceful time that we are living in is coming to an end, (dostęp: 9.09.2015)
  • Eco, Umberto, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, przeł. Piotr Salwa, WAB, Warszawa 2010
  • Ogihara-Schuck, Eriko, Miyazaki’s Animism Abroad. The Reception of Japanese Religious Themes by American and German Audiences, McFarland, Jefferson 2014
  • Rozmowa z Takahatą Isao [w:] Brigitte Koyama-Richard, Manga. 1000 lat historii, przeł. Marta Domagalska, PWN, Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01902558-1042-4693-b216-1fdfcc0c51a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.