Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 4 (124) | 145-158

Article title

Punkt zapalny tumultu toruńskiego 1724 roku i monologowy dialog historyków: Woldemar Gastpary — Stanisław Salmonowicz

Content

Title variants

EN
The Flash Point of Toruń Tumult (1724) and Monologue-dialog between Two Historians: Woldemar Gastpary — Stanisław Salmonowicz

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Paper is a kind of comparative analysis „discordant-concordant” images of accidents which took place on 16 and 17 July 1724, also known as Toruń tumult: two outstanding scholars — Woldemar Gastpary and Stanisław Salmonowicz — presented two symmetrical but opposed views of facts. Both scholars try to descript this facts from the Protestant and from the Catholic perspective. Inspired by Tumult monologue-dialog between Protestants and Catholics lead to basic methodological issue and help to visualize a state of osmosis between two spaces: a faith and a knowledge may contribute themselves.

Year

Volume

60

Issue

Pages

145-158

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Zakład Literatury Staropolskiej Instytutu Literatury Polskiej UMK

References

 • Bardecki Andrzej (1966), Kościół epoki dialogu, Społeczny Instytut Wydawni-czy Znak, Kraków.
 • Bohuszewicz Paweł (2015), Dialog i monolog — o względności genologicz-nych przeciwstawień, Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny, „Litteraria Copernicana” 1(15).
 • Bralczyk Jerzy (2000), Manipulacja językowa [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, TAiWPN, Kraków.
 • Charpentier Etienne (1993), Czytając Stary Testament, tłum. J.A. Zelechowska, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek.
 • Gastpary Woldemar (1969), Sprawa toruńska w roku 1724, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.
 • Górski Konrad (1962), Zagadnienia słownictwa reformacji polskiej [w:] Odro-dzenie w Polsce. Historia języka, t. III, cz. II, PIW, Warszawa.
 • Graszewicz Marek, Lewiński Dominik (2007), O nieistnieniu manipulacji [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. G. Ha-brajska, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask.
 • Kempa Tomasz (2015), Piotr Skarga a kwestia dialogu katolicko-prawosławnego w historii i w czasach współczesnych, Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny, „Litteraria Copernicana” 1(15).
 • Kowalski Jacek (2016), Sarmacja, Obalanie mitów. Podręcznik bojowy, Zona Zero, Warszawa.
 • Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny (2015), „Litteraria Copernicana” 1(15), red. K. Obremski, Toruń.
 • Małłek Janusz (2015), Piotr Skarga jako problem dialogu ekumenicznego pro-testantów i prekursor konfesjonalizacji trydencko-katolickiej w Polsce, Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny, „Litteraria Copernicana” 1(15), red. K. Obremski, Toruń.
 • Mikulski Krzysztof (2004), Obcy w oblężonej twierdzy protestantyzmu — por-tret zbiorowy katolików toruńskich w II połowie XVII i w XVIII wieku [w:] Rzeczpospolita wielu wyznań, red. A. Kaźmierczyk et alii, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Obremski Krzysztof (2013), Duszpasterstwo akademickie w Toruniu i dezin-formująca informacja turystyczna. Ministudium manipulacji, „Znacze-nia. Kultura — Komunikacja — Społeczeństwo” 7 (maj).
 • Obremski Krzysztof (2014), Tumult krakowski 1591 r.: przeciwstawne fakto-grafie, rozłączne argumentacje, Skargowa sofistyka [w:] Retoryka To-warzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Pomian Krzysztof (1968), Przeszłość jako przedmiot wiary, PWN, Warszawa.
 • Salmonowicz Stanisław (1992), Sprawa toruńska z 1724 roku. Geneza i prze-bieg wydarzeń [w:] tegoż, Szkice toruńskie z XVII–XVIII wieku, Towa-rzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń.
 • Salmonowicz Stanisław (2005a), Tumult toruński 1724 roku i jego mitologia [w:] tegoż, W staropolskim Toruniu (XVII-XVIII w.). Studia i szkice, Dom Organizatora, Toruń.
 • Salmonowicz Stanisław (2005b), Protestanci i katolicy w jednym mieście: ca-sus Torunia w XVII-XVIII w. Przyczynek do dziejów tolerancji religijnej w Polsce [w:] tegoż, W staropolskim Toruniu(XVII-XVIII w.). Studia i szkice, Dom Organizatora, Toruń.
 • Salmonowicz Stanisław (2005c), Wstęp [w:] tegoż, W staropolskim Toruniu (XVII-XVIII w.). Studia i szkice, Dom Organizatora, Toruń.
 • Szahaj Andrzej (2014), Sławiński o interpretacji. Analiza krytyczna [w:] tegoż, O interpretacji, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.
 • Szulakiewicz Marek (2015), Filozofia dialogu a dialog ekumeniczny, Ks. Piotr Skarga a dialog ekumeniczny, „Litteraria Copernicana” 1(15).
 • Wasilewski Jacek (2012), Wodzowie kontra gracze. Analiza pentadyczna [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, GWP, Sopot.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0192f1fe-a021-49cb-a2ee-cff9e2cfae94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.