PL EN


2014 | 29 | 31-47
Article title

Kontakty międzynarodowe Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu w latach 1989-2011

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The National Minorities and Ethnic Committee of Sejm’s international relations in the years 1989-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uwarunkowania polityczne i narodowościowe wpłynęły na wypracowanie przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu dwu i wielostronnych kontaktów międzynarodowych. Najliczniejsze i najbardziej merytoryczne były spotkania w ramach współpracy międzyparlamentarnych grup roboczych i Unii Międzyparlamentarnej. Uzupełnieniem były liczne wyjazdy zagraniczne posłów, ich udział w międzynarodowych konferencjach, a także kontakty ze środowiskiem korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce oraz z przedstawicielami mniejszości narodowych innych państw.
EN
The Ethnic and National Minorities Committee of the Sejm have developed bilateral and multilateral international contacts that were caused of specific conditions of nationality and politics. The meetings on the field of cooperation of interparliamentary working groups and Inter-Parliamentary Union were most frequent and substantive. There were also other examples of international contacts: members of parliament’s foreign trips, their participation in international conferences as well as the relations with diplomats accredited in Poland and with representatives of other states’ national minorities.
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Archiwum Sejmu (dalej AS), KMNE, X kadencja PRL, Notatka na temat wizyty delegacji Sejmu RP w Ukraińskiej SSR w czerwcu 1991 r.
 • Archiwum Sejmu RP (dalej AS RP), KMNE, IV kadencja Sejmu, Sprawozdanie KMNE z działalności w IV kadencji Sejmu (2001–2005).
 • AS RP, KMNE, I kadencja, Informacja o pracy KMNE w okresie I kadencji Sejmu RP 1991–1993, tab. 19, 20.
 • AS RP, KMNE, II kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie II kadencji Sejmu RP (1993–1997), tab. 14.
 • AS RP, KMNE, III kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w III kadencji Sejmu (1997–2001).
 • AS RP, KMNE, IV kadencja, Sprawozdanie KMNE z działalności w IV kadencji Sejmu (2001–2005).
 • AS, KMNE, X kadencja PRL, Sprawozdanie KMNE z działalności w okresie X kadencji Sejmu RP (1989–1991).
 • Bałaban A., Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
 • Biuletyn KMNE X kadencja PRL, posiedzenie 26.10.1990 r.
 • Biuletyn KMNE, X kadencja PRL, Wspólne posiedzenie KMNE, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Łączności z Polakami za Granicą 25.09.1991 r.
 • Biuletyn KMNE, X kadencja PRL, wspólne z Komisją Łączności z Polakami za Granicą, posiedzenie 6.03.1991 r.
 • Florczak-Wątor M., Czarny P., Międzynarodowa współpraca Sejmu RP, Warszawa 2012.
 • KMNE, Sprawozdanie KMNE z działalności w VI kadencji Sejmu 2007–2011.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483.
 • Kruk M., Funkcja kontrolna Sejmu RP, Warszawa 2008.
 • Nitschke B., Niemcy, w: Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. S. Dudra, B. Nitschke, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0195a1e1-6ad9-4663-99dc-80a96324056a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.