PL EN


Journal
2013 | 9 | 3 | 167-175
Article title

APPLICATION OF ACTIVE PACKAGING SYSTEMS IN PROBIOTIC FOODS

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The packaging of the product has an important role in the protection of the stability of the final product. The use of active packaging system is due to play an increasingly important role by offering numerous and innovative solutions for extending the shelf-life or improve food quality and safety. Methods: On the basis of broad review of the current state of the art in world literature, application of packaging systems in probiotics foods was discussed. Results: In this study presented research and development in packaging systems for probiotics foods, using suitable materials with combine passive with active packaging solutions. Conclusion: Active packages with incorporated oxygen barrier materials or films with selective permeability properties also have potential applications in the packaging of probiotic food products. This is a broad field of research for scientists and industry.
PL
Wstęp: Opakowanie pełni istotną rolę w ochronie produktu końcowego. Zastosowanie aktywnego systemu pakowania odgrywa coraz istotniejszą rolę poprzez oferowanie licznych i nowatorskich rozwiązań w celu przedłużenia okresu ważności produktu, czy też poprzez poprawę jego jakości i bezpieczeństwa. Metody: Na podstawie szerokiego przeglądu aktualnego stanu badań w literaturze światowej, omówiono systemy pakowania żywności probiotycznej. Rezultaty: W pracy zaprezentowano prowadzone badania w zakresie systemów pakowania dla żywności probiotycznej, szczególnie przy zastosowaniu odpowiednich połączeń materiałów pasywnych z materiałami aktywnymi. Wnioski: Aktywne opakowania połączone z materiałami o określonej barierowości czy foliami o określonej przenikalności, mają potencjalne zastosowanie w pakowaniu żywności probiotycznej i stanowią szerokie pole do badań zarówno dla naukowców jak i przemysłu.
Journal
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
167-175
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych al. Niepodległości 10 61-875 Poznań , renata.dobrucka@ue.poznan.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-019d6a01-7591-4689-b419-539986133511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.