Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 3 | 167-175

Article title

APPLICATION OF ACTIVE PACKAGING SYSTEMS IN PROBIOTIC FOODS

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The packaging of the product has an important role in the protection of the stability of the final product. The use of active packaging system is due to play an increasingly important role by offering numerous and innovative solutions for extending the shelf-life or improve food quality and safety. Methods: On the basis of broad review of the current state of the art in world literature, application of packaging systems in probiotics foods was discussed. Results: In this study presented research and development in packaging systems for probiotics foods, using suitable materials with combine passive with active packaging solutions. Conclusion: Active packages with incorporated oxygen barrier materials or films with selective permeability properties also have potential applications in the packaging of probiotic food products. This is a broad field of research for scientists and industry.
PL
Wstęp: Opakowanie pełni istotną rolę w ochronie produktu końcowego. Zastosowanie aktywnego systemu pakowania odgrywa coraz istotniejszą rolę poprzez oferowanie licznych i nowatorskich rozwiązań w celu przedłużenia okresu ważności produktu, czy też poprzez poprawę jego jakości i bezpieczeństwa. Metody: Na podstawie szerokiego przeglądu aktualnego stanu badań w literaturze światowej, omówiono systemy pakowania żywności probiotycznej. Rezultaty: W pracy zaprezentowano prowadzone badania w zakresie systemów pakowania dla żywności probiotycznej, szczególnie przy zastosowaniu odpowiednich połączeń materiałów pasywnych z materiałami aktywnymi. Wnioski: Aktywne opakowania połączone z materiałami o określonej barierowości czy foliami o określonej przenikalności, mają potencjalne zastosowanie w pakowaniu żywności probiotycznej i stanowią szerokie pole do badań zarówno dla naukowców jak i przemysłu.

Journal

Year

Volume

9

Issue

3

Pages

167-175

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych al. Niepodległości 10 61-875 Poznań

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-019d6a01-7591-4689-b419-539986133511
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.