Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(34/1) | 41-52

Article title

Pamięć w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Memory in Jewish and Christian Tradition

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The memory has a special meaning both in the Jewish as well as the Christian tradition. It differs from other religious and cultural traditions. Its heart comes from the commandments Zakhor, Remember which means the permanent actualisation of the events which founded and essentially shaped the identity of Jews and Christians. The notion of zikkaron (memorial) reveals the duty to be in relation with the past in function of the present and the future in order not to be separated from God. Thus these two traditions allow to their believers to discover and not to lose the very sense of the human life with its most challenging aspects as suffering, weakness and death. Probably the most influential event in the history within this path of reflection was the Shoah, erroneously named Holocaust, the catastrophe which happened to the Jewish people in result of the Nazi ideology. If we don’t include this horrifying genocide into the Jewish, Christian and human history as a subject of a deep biblical and profound thinking, we cannot avoid two traps: to be fixed and lost in the past or to lose our memory and identity.

Contributors

author
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Arguello F., Konferencja dla Międzynarodowej Kapituły Namiotów, Kraków, 8 IX 2011, [online] https://www.kapucyni.pl/index.php/info/4395‑kapitula‑namiotow‑dzien‑ii.
 • Biblia Jerozolimska, red. A. Cholewiński, Z. Kiernikowski, K. Sarzała, Poznań 2006.
 • Epstein D., Jakub‑Izrael. Tożsamość konfliktowa, „W drodze” 1997, nr 2.
 • Grosfeld J., Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, Żydzi, świat, Kraków 2011.
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.
 • Heschel A.J., Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka, przeł. H. Halkowski, wstęp S. Heschel, Kraków 2009.
 • Kłoczowski J.A., Pamiętaj!, „Chrześcijaństwo‑Świat‑Polityka” 2011, nr 1.
 • Krajewski S., Żydzi, judaizm, Polska, Warszawa 1997.
 • Lévinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991, Biblioteka im. Stanisława Vincenza.
 • Margolius M., Remembering It All, „Sh’ma. A Journal of Jewish Ideas” 2011, nr 2.
 • Marmur D., On Being a Jew, Toronto 1994.
 • Mongin O., Noszenie żałoby. Rozterka chrześcijanina, [w:] Pamięć żydowska, pamięć polska. Akta kolokwium, które odbyło się w Krakowie 10 i 11 czerwca 1995, Kraków 1996.
 • Ouaknin M.‑A., A la racine du mot ‘zakhor’, „Tenou’a. Revue trimestrielle de réflexion du Mouvement Juif Liberal de France” 2010, IV.
 • Ricoeur P., La Critique et la Conviction. Entretien Alec François Azouvi et Marc de Launay, Paris 1995.
 • Rosenzweig F., Gwiazda zbawienia, przeł. i wstęp T. Gadacz, Kraków 1998, Filozofia i Religia.
 • Rubenstein R.L., After Auschwitz. History, Theology and Contemporary Judaism, Baltimore 1966.
 • Ryś G., O drogach i pożytkach chrześcijańskiej pamięci, „Chrześcijaństwo‑Świat‑Polityka” 2011, nr 1.
 • Serwis informacyjny o Papieżu Benedykcie XVI, [online] http://benedyktxvi.sej.pl/pielgrzymka‑do‑polski.php.
 • Szostkiewicz A., Auschwitz. Grób Boga, „Polityka” 2009, nr 28.
 • Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu, wstęp, wybór i oprac. P. Śpiewak, Gdańsk 2013, Idee i Historia.
 • Yerushalmi Y.H., Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle 1982, Samuel and Althea Stroum Lectures in Jewish Studies.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01a0dbac-8bfd-41c6-8279-b9f0686c93e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.