PL EN


2016 | 9 | 2(17) | 179-200
Article title

Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część 2)

Content
Title variants
EN
Information on New Publications of Polish Specialists in Information and Library Science (part 2)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W drugiej części opracowania poświęconego promocji własnego dorobku naukowego w różnych kanałach informacyjnych skupiono się na miejscach w przestrzeni sieciowej, gdzie autor w sposób dobrowolny decyduje się na zamieszczenie własnej publikacji. Pracownicy instytutów, katedr, zakładów informatologicznych i bibliologicznych wybierali m.in. Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate, jak również prowadzili własne strony WWW czy blogi. Jednakże z bieżących udogodnień sieciowych korzysta 5–15% zainteresowanych w zależności od kanału.
EN
In the second part of the study devoted to the promotion of scientific achievements by Polish researchers in a variety of information channels focused on places in the network where the author voluntarily decides to publish their publication. Employees of institutes or departments od library and information science choose among Google Scholar, Academia.edu, ResearchGate, as well as run their own websites or blogs. However, current network facilities using 5–15% of them, depending on the relevant channel.
Year
Volume
9
Issue
Pages
179-200
Physical description
Dates
published
2016-12
Contributors
 • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Academia.edu [online] [dostęp 25 maja 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://www.academia.edu/.
 • Babik Wiesław, Sikorska Marta, Blogi naukowe narzędziem upowszechniania informacji i wiedzy, [w:] Człowiek, media, edukacja, pod red. Janusza Morbitzera, Emili Musiał, Kraków 2013, s. 26–34.
 • Bibliografia Zawartości Czasopism [online] [dostęp 11 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism.
 • Cisek Sabina, Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [online] [dostęp 2 maja 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf.
 • Cisek Sabina, Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, pod red. Diany Pietruch-Reizes, Katowice 2008, s. 170–177.
 • Cisek Sabina, Sapa Remigiusz, Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość [online] [dostęp 17 czerwca 2015] Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9148/1/ cisek_sapa_2006.pdf.
 • Das Anup Kumar, Module 1. Scholarly Communicators. W: Curriculum for Researchers [online]. Paris: UNESCO, 2015, 69 pp. [dostęp 15 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231938e.pdf.
 • Das Anup Kumar, The 7 Habits of Highly Effective Research Communicators. W: Charaibeti: Golden Jubilee Commemorative Volume, ed. Goutam Maity [online], Kolkata: Department of Library and Information Science, Jadavpur University, 2014, 12 pp. [dostęp 6 lipca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/23765/1/7Habits of Highly Effective Research Communicators.pdf.
 • Derfert-Wolf Lidia, Międzynarodowe repozytorium z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej E-LIS, [w:] Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, 15–17 czerwca 2011, pod red. Marka M. Górskiego, Marzeny Marcinek, Kraków 2011, s. 111–121.
 • E-LIS – e-prints in library and information science [online] [dostęp 21 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/.
 • Google Scholar [online] [dostęp 25 maja 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://scholar.google.pl/.
 • Jarska Lidia M, Pracownik naukowy w sieci – charakterystyka wybranych portali wymiany poglądów i wyników badań, [w:] Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, pod red. Zbigniewa Osińskiego, Renaty Malesy, Sebastiana D. Kotuły, Lublin 2015, s. 123–140.
 • Jordan Kathrine, Academics and their online networks. Exploring the role of academic social networking. „First Mondey” [online] 2014, vol. 19, no. 11 [dostęp 13 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/4937/4159#author.
 • Jordan Kathrine, Exploring the ResearchGate score as an academic metric: reflections and implications for practice. W: Quantifying ans Analysing Scholarly Communication on the Web (ASCW’15), 30 June 2015 [online] Oxford, 2015 [dostęp 1 lipca 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/279263713_Exploring_the_ResearchGate_score_as_an_academic_metric_reflections_and_implications_for_practice.
 • Kulczycki Emanuel, Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji, [w:] III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”13–14 kwietnia 2012, Bydgoszcz, Polska („Materiały konferencyjne EBIB”, red. Iwona Sójkowska; nr 22) [online] [dostęp 17 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10593/2520.
 • Kulczycki Emanuel, Na jakim portalu naukowiec powinien mieć konto [online] Warsztat badacza [dostęp 19 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-jakim-portalu-naukowiec-powinien-miec-konto/.
 • Kulczycki Emanuel, Porównanie skuteczności promocji: repozytorium, Academia.edu, ResearchGate [online]. Warsztat badacza [dostęp 19 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownanie-skutecznosci-promocji-repozytorium-acadamia-edu-researchgate-net/.
 • Marcinek Marzena, Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach open access w świetle badań realizowanych w ramach projektu Study of Open Access Publishing (SOAP), 2012, [w:] Otwarte zasoby wiedzy: nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej, Cracow, Zakopane (Poland), 15–17 June 2011 [online] [dostęp 28 kwietnia 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/17290/.
 • Muraszkiewicz Mieczysław, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba, SYNAT i ΩΨR – ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni polskich, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2014, nr 2 (104), s. 7–22.
 • Nicole Muscanell, Academics’ use of Social Media [online] [dostęp 15 marca 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://kmrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_3lzcIHbGrymja7z.
 • Nahotko Marek, Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2013, nr 1 (195), s. 45–66.
 • Van Noorden R., Online collaboration: Scientists and the social network. „Nature” [online] 2014, vol. 512, iss. 7513 [dostęp 21 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711.
 • Ortman Justyna, Radomska Anna, Przyłuska Jolanta, Article level metrics – wskaźniki popularności publikacji naukowych, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2 (12), s. 212¬222.
 • Osińska Veslava, Komendziński Tomasz, Naukowcy na Facebooku. Wizualizacja sieci społecznych w nauce, [w:] Współczesne oblicza komunikacji i informacji. Problemy badania, hipotezy, pod red. Ewy Głowackiej, Małgorzaty Kowalskiej, Przemysława Krysińskiego, Toruń 2014, s. 269–281.
 • Osiński Zbigniew, Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym, [w:] Historia 2.0, po red. Anny Sobczak, Marty Cichockiej, Piotra Frąckowiaka, Lublin 2014, s. 15–30.
 • Osiński Zbigniew, Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski [online] [dostęp 17 czerwca 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://depot.ceon.pl/handle/ 123456789/2366.
 • Pamuła-Cieślak Natalia, Ukryty Internet jako przedmiot edukacji informacyjnej, Toruń 2015.
 • Przyłuska Jolanta, Ortman Justyna, Radomska Anna, Identyfikacja autorów w serwisach dla naukowców na przykładzie ORCID, „ Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2 (12), s. 223–230.
 • ResearchGate [online] [dostęp 26 maja 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net.
 • Rozkosz Ewa A., Serwisy społecznościowe dla naukowców (SSN) na przykładzie, ResearchGate i Academia.edu, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014, nr 2 (14), s. 16–24.
 • Rybiński Henryk, Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 [online]. Warszawa: Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP, 2013 [dostęp 18 maja 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/35.
 • Sapa Remigiusz, Konflikty w obszarze pośredniczenia w komunikacji naukowej: interesy i ideologia, [w:] Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, 15–17 czerwca 2011, pod red. Marka M. Górskiego, Marzeny Marcinek, Kraków 2011, s. 17–30.
 • Sapa Remigiusz, Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.
 • Stachura Krzysztof, Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 1 (12), s. 137–151.
 • Świgoń Marzena, Bariery informacyjne: wyniki badań ankietowych wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. „Biuletyn EBIB” [online] 2010, nr 1 (110) [dostęp 4 maja 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2010/110/ bariery_informacyjne.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01a119e3-a885-440c-a33c-d99b76b321f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.