PL EN


2016 | 7 | 2 | 148-151
Article title

Przykład wykorzystania komputerowych programów inżynierskich dla układów pneumatyki w kształceniu studentów

Content
Title variants
EN
Example of using computer engineering programs for systems of the pneumatics in students education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podano sposób przeprowadzenia doboru podstawowych parametrów elementów napędowych i sterujących. Ich charakterystyki zobrazowano, podając wyniki komputerowej symulacji działania podstawowego układu napędowego.
EN
In the article the manner of conducting the selection parameters of the controls and drive components. Their characteristics were illustrated the results of the computer simulation of the primary drive system.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
148-151
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
  • Pacholik C. (2010), Obliczenia, symulacje oraz dobór i zastosowanie programów CFD w pneumatyce,„Projektowanie i konstrukcje inżynierskie” nr 12(40).
  • Szenajch W. (1992), Pneumatyczne i hydrauliczne manipulatory przemysłowe, Warszawa.
  • Szenajch W. (1997), Napęd i sterowanie pneumatyczne, Warszawa.
  • www.festo.pl (12.03.2016).
  • www.metalwork.pl (12.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01a46b95-9981-4a17-8a69-600359a22732
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.