Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 63-68

Article title

Wypalenie zawodowe wśród personelu pielęgniarskiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

References

 • Dudek B, Merecz D, Makowska Z. Poczucie kontroli w miejscu pracy a poziom stresu zawodowego i związane z nim skutki.Med Pr 2001; 52(6): 451–457.
 • Wilczek-Rużyczka E, Plewa Z. Wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Med Rodz 2008; 3: 69–73.
 • Olley BO. A comparative study of burnout syndrome among health professionals in a N igerian teaching hospital. Afr J Med Med Sci 2003; 32(3): 297–302.
 • Wilczek-Rużyczka E. Empatia a wypalenie zawodowe u pracowników ochrony zdrowia. Sztuka Leczenia 2006; XIII (1–2):39–49.
 • Wyderka M, Kowalska H, Szeląg E. Wypalenie zawodowe jako problem występujący wśród pielęgniarek. Pielęg Pol 2009;4(34): 265–275.
 • Pasikowski T. Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory. W: Sęk H, red. Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2000: 137–138.
 • Szaton M, Harazin B. Wypalenie zawodowe w wybranych zespołach ratownictwa medycznego w województwie śląskim. Ann Acad Med Siles 2013; 67(1): 28–32.
 • Ogińska J, Żuralska R. Wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych. Probl Pielęg 2010; 18(4): 435–442.
 • Kowalczuk K, Zdańska A, Krajewska-Kułak E, i wsp. Stres w pracy pielęgniarek jako czynnik ryzyka wypalenia zawodowego.Probl Pielęg 2011; 19(3): 307–314.
 • Cegła B, Dowbór-Dzwonka A, Filanowicz M, i wsp. Sytuacja materialna rodzin pielęgniarek a poziom występującego wypalenia zawodowego. Probl Pielęg 2010; 18(4): 393–398.
 • Kishi R, Kitahara T, Masuchi A, et al. Work-related reproductive, musculoskeletal and mental disorders among working women – history, current issues and future research directions. Ind Health 2002; 40(2): 101–112.
 • Kobus G, Jarocka I, Sawicka J, i wsp. Wypalenie zawodowe jako narastający problem wśród pielęgniarek dializacyjnych.Nefrol Dial Pol 2007; 11(4): 208–211.
 • Wołowicka L, Trojanowska I. Porównanie zespołu wypalenia zawodowego u lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.W: IV Zjazd: Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece – wymogi i oczekiwania a realia. Poznań:Dział Wydawnictw Uczelnianych Akademii Medycznej; 2005: 106–107.
 • Zysnarska M, Bernard D, Maksymiuk T, i wsp. Uwarunkowania przeciążenia pracą na stanowisku pielęgniarki. Fam Med Prim Care Rev 2008; 10(4): 1351–1355.
 • Leszczyńska A. Konsekwencje wypalenia. Mag Pielęg Położ 2007; 3: 22–23.
 • Pytka D, Doboszyńska A, Kądalska E, i wsp. Wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących w wybranych hospicjach stacjonarnych województwa mazowieckiego. Med Paliat Prakt 2010; 4(3): 105–110.
 • Sapilak B, Lach-Jeziorna G, Kurpas D, i wsp. Analiza wypalenia zawodowego wybranych pracowników ochrony zdrowia powiatu kępińskiego. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 489–491.
 • Dębska G, Cepuch G. Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej. Probl Pielęg 2008; 16(3): 273–279.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01a55a19-0402-4178-b8d9-c7b0ef287975
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.