PL EN


2019 | 59 | 186-200
Article title

Emerytury na Kubie: w poszukiwaniu nierówności

Content
Title variants
EN
Pensions in Cuba. In search of inequality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł o systemie emerytalnym Kuby prezentowany jest w układzie: 1) Rozwój historyczny systemu emerytalnego na Kubie, 2) Stan obecny systemu emerytalnego na Kubie, 3) Wyzwania i przewidywane zmiany. Celem badawczym autora jest odnalezienie w kubańskim systemie emerytalnym zróżnicowań, powodujących istnienie nierówności w dochodach osób zaawansowanych wiekowo. Zastosowaną metodą badawczą jest przede wszystkim metoda opisowa. Jednocześnie autor stawia hipotezę, że przyjęte w kraju realnego socjalizmu rozwiązania emerytalne nie zapewniają wystarczających zasobów osobom w wieku senioralnym. Nierówności dochodowe wśród kubańskich emerytów dotyczą przede wszystkim preferencyjnego i bardziej hojnego od standardowego rozwiązania emerytalnego dla funkcjonariuszy sił zbrojnych i członków wewnętrznego aparatu bezpieczeństwa państwa. Dodatkowym elementem, świadczącym o tworzeniu stanu nierówności wśród kubańskich emerytów, jest obecność w katalogu świadczeń przysługującym emerytom uznaniowo przyznawanego świadczenia, w postaci dodatku za wyjątkowe zasługi. W konkluzji można stwierdzić, że system emerytalny na Kubie nie zapewnia minimalnego poziomu dochodów dla emerytów do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Co prawda opieka medyczna, będąca jedną z największych kategorii wydatków dla osób w podeszłym wieku, jest świadczona w tym kraju zasadniczo bezpłatnie, a mieszkania są oferowane z bardzo niskimi czynszami, ale nie zmienia to trudnej sytuacji dochodowej emerytów. Postawiona na wstępie hipoteza uzyskała potwierdzenie.
EN
The paper about the pension system of Cuba is presented in the following format: 1) Historical development of the pension system in Cuba, 2) Current status of the pension system in Cuba, 3) Challenges and anticipated changes. The author’s research goal is to find differences in the Cuban pension system, causing inequalities in the income of people at advanced age. The applied research method is primarily a descriptive method. At the same time, the author puts forward the hypothesis that the pension solutions adopted in the country of real socialism do not provide sufficient resources to people at senior age. Income inequalities among Cuban pensioners relate primarily to preferential, and more generous than the standard pension, scheme for officers of the armed forces and members of the internal security apparatus of the state. An additional element confirming the creation of a state of inequality among Cuban pensioners is the presence, in the catalogue of benefits for retirees, of discretionary benefits in the form of an allowance for exceptional merits. In conclusion, it can be stated that the pension system in Cuba does not ensure a minimum level of income for pensioners to meet basic life needs. It is true that medical care, which is one of the largest categories of expenditure for the elderly, is provided in this country in principle for free, and apartments are offered with very low rents, but it does not change the difficult income situation of pensioners. The hypothesis put forward at the beginning was confirmed.
Keywords
Year
Volume
59
Pages
186-200
Physical description
Contributors
 • Zakład Badań Społecznych Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Alonso, J.F., Donate-Armada, R.A., Lago, A.M. (1994). A First Approximation Design of the Social Safety Net for a Democratic Cuba. The Association for the Study of the Cuban Economy, Annual Proceedings, Vol. 4. Pobrane z: http://www.ascecuba.org/asce_proceedings/a-first-approximation-design-of-the-social-safety-net-for-a-democratic-cuba/ (2019.04.14).
 • AMN (2008). Aprueba Parlamento Cubano Extender En Cinco Años Edad para Jubilación. Agencia Mexicana de Noticias. 27 de diciembre de 2008.
 • AMN (2009). Nueva Ley Retrasa Cinco Años Edad de Jubilación en Cuba. Agencia Mexicana de Noticias. 27 de enero de 2009.
 • BBC (2008). Full Text of Cuban Leader Raúl Castro’s speech to National Assembly, BBC Monitoring Newsfile, July 14, 2008.
 • BS (2009). BTI 2010 — Cuba Country Report, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. Pobrane z: http://www.bti2010.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/country-reports/laendergutachten/latin-america-and-the-caribbean/cuba/#summary (2019.04.14).
 • Buttari, J. (1994). The Labor Market and Retirement Pensions in Cuba During the Transition: Reflection on the Social Safety Net Experience of Former Socialist Economies. „Guaracabuya” Organo Oficial de la Sociedad Económica Amigos del País. Pobrane z http://amigospais-guaracabuya.org/oagjb002.php (2019.04.14).
 • Donate-Armada, R.A. (1994). Cuban Social Security: A Preliminary Actuarial Analysis of Law #24 of Social Security. Pobrane z: https://www.ascecuba.org/asce_proceedings/cuban-social-security-a-preliminary-actuarial-analysis-of-law-24-of-social-security/ (2019.04.14).
 • EFE (2008). Raúl Castro afirma que ‘realidad actual’ impone elevar edad de jubilación. Agencia EFE. 11 de julio de 2008.
 • Faiola, A. (2018). In Cuba, the Castro era ends this week as Raúl steps down as ruler. Pobrane z: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/for-the-first-time-in--six-decades-cuba-wont-be-led-by-a-castro/2018/04/17/f1df8b3c-3e61-11e8-955b--7d2e19b79966_story.html (2019.4.14).
 • Farman, C.H. (1947). Social Security in Latin America, 1945-1947. Social Security Bulletin, 10 (9). Pobrane z: https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v10n9/v10n9p18.pdf (2019.4.14).
 • FCE (2000). La economía Cubana: Reformas estructurales y desempeño en los noventa. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.
 • Fernández, D., Hansing, K. (2008). Social Justice in Cuba: Now and in the Future, Ford Foundation. Conference „Governance and Social Justice in Cuba: Past, Present and Future”. The Rockefeller Conference Centre in Bellagio, Italy, May 2008.
 • Fitzgerald, M., Brennan, J., Stokes, R. (2016). Understanding the Evolving Cuban Consumer. Pobrane z: https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-consumer--products-understanding-evolving-cuban-consumer.aspx (2019.04.14).
 • Hicks, N.L., Pérez, L.L. (2005). Reforming the Cuban Safety Net System. Miami FL.: University of Miami. Institute for Cuban and Cuban-American Studies. Ley No. 105/08, 22 de enero de 2009.
 • Martinez, Y. (2017). Social security in Cuba, a civil right. Pobrane z: http://en.granma.cu/ cuba/2017-07-18/social-security-in-cuba-a-civil-right (2019.4.14).
 • Mesa-Lago, C. (1997). La Seguridad Social y la Pobreza en Cuba. W: La Seguridad Social en América Latina:Seis Experiencias Diferentes (s. 51–110). Buenos Aires: Konrad-Adenauer-Stiftung-CIEDLA.
 • Mesa-Lago, C. (2000). Market, Socialist and Mixed Economies: Compartive Policy and Performance–Chile, Cuba and Costa Rica. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
 • Mesa-Lago, C. (2002). Growing Economic and Social Disparities in Cuba: Impact and Recommendations for Change. Cuba Transition Project (CTP), Institute for Cuban and Cuban-American Studies, University of Miami.
 • Mesa-Lago, C. (2004). Achievement and Deterioration of Universal Access to Social Services in Cuba. A case study from Reducing Poverty, Sustaining Growth – What Works, What Doesn’t, and Why, A Global Exchange for Scaling Up Success, Scaling Up Poverty Reduction: A Global Learning Process and Conference, Shanghai, May 25–27.
 • Mesa-Lago, C. (2008a). Envejecimiento y pensiones en Cuba; la carga creciente. Nueva Sociedad, 216, 123–132.
 • Mesa-Lago, C. (2008b). Social Services in Cuba: Is The Current Economic System Capable of Financially Sustaining Them in the Long Run? Conference “The Future of Social Justice in Cuba”, FIU Cuban Research Institute, Bellagio Conference Center, May 27–29.
 • Mesa-Lago, C. (2010). Social Services in Cuba: Antecedents, Quality, Financial Sustainability and Policies for the Future. Revista Temas, 64. The original version of this chapter was published in Spanish in Revista Temas (Havana). The English version has been updated and expanded by the author. Pobrane z: https://www.researchgate. net/publication/290488951_Social_services_in_Cuba_Antecedents_quality_financial_sustainability_and_policies_for_the_future (2019.04.14).
 • Mesa-Lago, C. (2013). Social protection systems in Latin America and the Caribbean: Cuba. Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC).
 • Mesa-Lago, C., Vidal-Alejandro, P. (2010). The Impact of the Global Crisis on Cuba’s Economy and Social Welfare. Journal of Latin American Studies, 42 (04), 689–717. DOI:10.1017/S0022216X10001331.
 • NBP (2019). https://www.nbp.pl/Kursy/KursyB.html (2019.04.14).
 • NU (1980). Se puede superar la pobreza: Realidad y perspectivas en América Latina. Proyecto CEPAL/PNUD „La pobreza crítica en América Latina”, Coordinador: Sergio Molina S., Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, Programa d e las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago de Chile.
 • Perez, L. (1998). The Pension System of Cuba: The Current Situation and Implications of International Pension Reform Experiences for Addressing Cuba’s Problems. Pobrane z: http://www.ascecuba.org/asce_proceedings/the-pension-system-of-cuba-the-current-situation-and-implications-of-international-pension-reform-experiences-for-addressing-cubas-problems/ (2019.04.14).
 • Publico (2008). Raúl Castro defiende sus reformas y dice que Cuba no actuará por presión. Pobrane z: https://www.publico.es/actualidad/raul-castro-defiende-reformas-y.html (2019.04.14).
 • SlateRock (2018). The Cuba 2016 Fund: Social Security. SlateRock Capital Group. Pobrane z: http://blogs.bu.edu/espiegel/cuba-a-macroeconomic-analysis/social-security-programs/ (2019.04.14).
 • SSA (2008). International Update: Recent Developments in Foreign Private and Public Pensions, Social Security, and Retirement. Social Security Administration, August. Pobrane z: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/2008-08/index.html (2019.04.14).
 • SSA (2018). Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2017. Social Security Administration, Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11802, Released: March 2018, Washington, DC.
 • Tracy, M.B. (1976). World Developments and Trends in Social Security. Social Security Bulletin, 39 (4). Pobrane z: https://www.ssa.gov/policy/docs/ssb/v39n4/v39n4p14.pdf (2019.04.14).
 • Uriarte, M. (2002). Cuba – Social Policy at the Crossroads: Maintaining Priorities, Transforming Practice. An Oxfam America Report. Boston: University of Massachusetts.
 • Weissert, W. (2009). Cuba boosts retirement age as population goes gray. Pobrane z: http://archive.boston.com/news/world/latinamerica/articles/2009/03/27/cuba_boosts_retirement_age_as_population_goes_gray/ (2019.04.14).
 • Whitefield, M. (2016). Study: Cubans don’t make much, but it’s more than state salaries indicate. Pobrane z: https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article89133407.html (2019.04.14).
 • Yamaoka, K. (2004). Cuba’s Social Policy After the Disintegration of the Soviet Union: Social Development as Legitimacy of the Regime and Its Economic Effectiveness. The Developing Economies, XLII-2, 305–333.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01a70480-74b5-4cbd-8de1-a1c2da437ea9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.