Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 2 (79) | 68-78

Article title

Zastosowanie podejścia ambidexterity w odniesieniu do wymiany wiedzy i ochrony wiedzy w kontekście zdolności absorpcyjnej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszych rozważań było zbadanie zależności występujących pomiędzy ambidexterity (równoczesną wymianą wiedzy i ochroną wiedzy) a zdolnością absorpcyjną, przy uwzględnieniu otwartości na wiedzę zewnętrzną w roli moderatora. W celu przetestowania hipotez wykonano szereg analiz regresji oraz przeprowadzono analizę SEM dla modelu moderacyjnego. Wartością dodaną niniejszych badań jest wykazanie bezpośredniego wpływu ambidexterity na potencjalną i faktyczną zdolność absorpcyjną. Okazało się również, że otwartość na wiedzę zewnętrzną nie jest moderatorem rozpatrywanej zależności. Mimo to odnotowano bezpośredni wpływ tej zmiennej na trzy wymiary zdolności absorpcyjnej, tzn. na nabycie, asymilację i eksploatację. W związku z tym uznać należy, że zarówno ambidexterity, jak i otwartość na wiedzę (jako zmienne niezależne) istotnie wpływają na potencjalną i faktyczną zdolność absorpcyjną. Zaprezentowane wnioski uznać należy za wkład do literatury z zakresu zarządzania strategicznego.

Journal

Year

Issue

Pages

68-78

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Andersén, J. (2012). Protective Capacity and Absorptive Capacity - Managing the Balance Between Retention and Creation of Knowledge-Based Resources. Learning Organization, 19(5), 440-452. https://doi.org/10.1108/09696471211239730
 • Arrow, K.J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing. Review of Economic Studies, 29(3), 155-173. https://doi.org/10.2307/2295952
 • Antons, D., Piller, F.T. (2015). Opening The Black Box of "Not Invented Here": Attitudes, Decision Biases, and Behavioral Consequences. Academy of Management Perspectives, 29(2), 193-217. https://doi.org/10.5465/amp.2013.0091
 • Batarseh, F.S., Usher, J.M., Daspit, J.J. (2017). Absorptive Capacity in Virtual Teams: Examining the Influence on Diversity and Innovation. Journal of Knowledge Management, 21(6), 1342-1361. https://doi.org/10.1108/JKM-06-2016-0221
 • Beheshtifar, M., Mohammad-Rafiei, R., Nekoie-Moghadam, M. (2012). Role of Career Competencies in Organizational Learning Capability. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(8), 687-705.
 • Bratnicka-Myśliwiec, K. (2017). Twórczość w przedsiębiorstwie. perspektywa obustronności organizacyjnej. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
 • Bratnicki, M. (2006). O potrzebie wieloznaczności kontekstu organizacyjnego i roli coachingu grupowego. Przegląd Organizacji, 2, 9-12.
 • Bryne, B.M. (2010). Structural Equation Modeling With AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2nd Ed). New York: Taylor & Francis.
 • Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152. https://www.jstor.org/stable/2393553
 • Collins, C.J., Smith, K.G. (2006). Knowledge Exchange and Combination: The Role of Human Resource Practices in the Performance of High-Technology Firms. Academy of Management Journal, 49(3), 544-560. https://doi.org/10.5465/amj.2006.21794671
 • Czakon, W. (2012). Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 10, 7-10.
 • Dyduch, W., Bratnicki, M. (2016). Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii - zamysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 66-79. https://doi.org/10.15611/pn.2016.420.06
 • Flatten, T., Engelen, A., Zahra, S., Brettel M. (2011). A Measure of Absorptive Capacity: Scale Development and Validation. European Management Journal, 29(2), 98-116.
 • George, D., Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Boston: Pearson.
 • Gibson, C.B., Birkinshaw, J. (2004). The Antecedents, Consequences and Mediating Role of Organizational Ambidexterity. Academy of Management Journal, 47(2), 209-226.
 • Gold, A.H., Malhotra, A., Segars, A.H. (2001). Knowledge Management: An Organizational Capabilities Perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214. https://doi.org/10.1080/07421222.2001.11045669
 • Hair, J.F., Black, W.C., Babin B.J., Anderson, R.E. (2014), Multivariate Data Analysis. Edinburgh: Pearson Education Limited.
 • Iyengar, K., Sweeney, J.R., Montealegre, R. (2015). Information Technology Use as a Learning Mechanism: The Impact of It Use On Knowledge Transfer Effectiveness, Absorptive Capacity, and Franchisee Performance. MIS Quarterly, 39(3), 615-641.
 • Kale, P., Singh, H., Perlmutter, H. (2000). Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 21(3), 217-237. DOI: 10.1002/(SICI)1097-0266(200003)21:33.3.CO;2-P
 • Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Struktural Equation Modeling (3rd Ed). New York: The Guilford Press.
 • Laursen, K., Salter, A. (2006). Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms. Strategic Management Journal, 27(2), 131-150. https://doi.org/10.1002/smj.507
 • Laursen, K., Salter, A. (2014), The Paradox of Openness: Appropriability, External Search and Collaboration, Research Policy, 43(5), 867-878. https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.10.004
 • March, J.G. (1991), Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71-87. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.71
 • March, J.G. (2006). Rationality, Foolishness, and Adaptive Intelligence. Strategic Management Journal, 27(3), 201-214.
 • Naqshbandi, M.M., Kamel, Y. (2017), Intervening Role of Realized Absorptive Capacity in Organizational Culture-Open Innovation Relationship: Evidence from an Emerging Market. Journal of General Management, 42(3), 5-20. https://doi.org/10.1177/0306307016687984.
 • Norman, P.M. (2004). Knowledge Acquisition, Knowledge Loss, and Satisfaction in High Technology Alliances. Journal of Business Research, 57(6), 610-619.
 • Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • O'Reilly, C.A., Tushman, M.L. (2008). Ambidexterity as a Dynamic Capability: Resolving the Innovator's Dilemma. Research in Organizational Behavior, 28, 185-206.
 • Pant, S., Lado, A. (2012). Strategic Business Process Offshoring and Competitive Advantage: The Role of Strategic Intent and Absorptive Capacity. Journal of Information Science & Technology, 9(1), 25-57.
 • Patterson, W., Ambrosini, V. (2015). Configuring Absorptive Capacity as a Key Process for Research Intensive Firms. Technovation, 36(37), 77-89. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2014.10.003
 • Perkmann, M., Walsh, K. (2009). The Two Faces of Collaboration: Impacts of University-Industry Relations on Public Research. Industrial and Corporate Change, 18(6), 1033-1065. https://doi.org/10.1093/icc/dtp015
 • Raisch, S., Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and Moderators. Journal of Management, 34(3), 1-35. https://doi.org/10.1177/0149206308316058
 • Selnes, F., Sallis, J. (2003). Promoting Relationship Learning. Journal of Marketing, 67(3), 80-95. https://doi.org/10.1509/jmkg.67.3.80.18656
 • Sedighi, M., Lukosch, S., Brazier, F., Hamedi, M., Van Beers, C.P. (2018). Multi-Level Knowledge Sharing: The Role Of Perceived Benefits In Different Visibility Levels Of Knowledge Exchange. Journal of Knowledge Management, 22(6), 1264-1287.
 • Stelmaszczyk, M. (2018). W kierunku poprawy zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa - efekt podwójnej mediacji. e-mentor, 3(75), 63-71. https://dx.doi.org/10.15219/em75.1364
 • Sun, P.Y.T., Anderson, M.H. (2010). An Examination of the Between Absorptive Capacity and Organizational Learning, and a Proposed Integration. International Journal of Management Reviews, 12(2), 130-150. https://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2370.2008.00256.x
 • Volberda, H.W., Foss, N.J., Lyles, M.A. (2010). Absorbing the Concept of Absorptive Capacity: How to Realize Its Potential in the Organization Field. Organization Science, 21(4), 931-951. https://dx.doi.org/10.1287/orsc.1090.0503
 • Von Hippel, E. (1987). Cooperation Between Rivals: Informal Know-How Trading. Research Policy, 16(6), 291-302. https://doi.org/10.1016/0048-7333(87)90015-1
 • Wei, Z., Yi, Y., Guo, H. (2014). Organizational Learning Ambidexterity, Strategic Flexibility, and New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 31(4), 832-847.
 • Yang, S.M., Fang, S.C., Fang, S.R., Chou, C.H. (2014). Knowledge Exchange and Knowledge Protection in interorganizational Learning: The Ambidexterity Perspective. Industrial Marketing Management, 43(2), 346-358. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.11.007
 • Yue, S., Gnyawali, D.R., Srivastava, M.K., Asgari, E. (2018). In Search of Precision in Absorptive Capacity Research: A Synthesis of the Literature and Consolidation of Findings. Journal of Management, 44(6), 2343-2374. https://doi.org/10.1177/0149206318773861
 • Zahra, S.A., George, G. (2002). Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203. https://doi.org/10.5465/amr.2002.6587995
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie. Warszawa: PWE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01a710f5-c845-4071-b78c-f67d73e8b0bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.