PL EN


2018 | 4(42) | 89-106
Article title

Socjologiczna koncepcja cyklu pokoleniowego Neila Howe’a i Williama Straussa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Sociological theory of generational cycle by Neil Howe and William Strauss
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań artykułu jest teoria cyklu pokoleniowego Neila Howe`a i Williama Straussa. Teoria ta wpisuje się w koncepcję ujmujących zmianę społeczną w sposób cykliczny. Zgodnie z koncepcją Straussa i Howe’a od XV w. angloamerykańskie społeczeństwo wkroczyło w okres, który charakteryzuje się występowaniem około dwudziestoletnich faz zwanych przez autorów koncepcji „zwrotami” (turnings). Cztery zwroty razem tworzą cykl będący bliski, co do długości ludzkiemu życiu. Teoria cyklu pokoleniowego Howe’a i Straussa definiuje cztery podstawowe typy pokoleń, które powtarzają się według stałego wzoru. Kolejność pokoleń ustalana jest przez występowanie poszczególnych faz „zwrotów”. Artykuł podzielony jest na trzy główne obszary. W pierwszym opisano sylwetki twórcy koncepcji teorii pokoleń, kładąc nacisk na przyczyny, które stały się punktem wyjścia do rozważań nad cyklicznością pokoleń. W części pierwszej poruszono także zagadnienie trzech różnych koncepcji czasu – chaotycznej, cyklicznej oraz linearnej. W drugiej części artykułu opisano mechanizm cyklu pokoleniowego Howe’a i Straussa, koncentrując się na charakterystyce czterech faz cyklu. Ostatnia cześć poświęcona jest kolejności pokoleń oraz archetypom związanym z generacjami.
EN
The article considers the theory of the generational cycle by Neil Howe and William Strauss. The theory describes social change as a cyclical course. According to this concept in the 15thcentury Anglo-American society has entered an era which is characterized by the occurrence of phases called “turnings”, which last about twenty years. Four turnings create a cycle that roughly corresponds to the length of human life. The theory of the generational cycle by Howe and Strauss defines four main generational personas that repeat sequentially. The order of generations is determined by the rhythm of “turnings”. The article is divided into three main sections. In the first section the biographies of the authors of the theory, and causes which provided the basis for the theory of generations are described. The first section also recounts three different approaches to thinking about time – chaotic, cyclical and linear. The second section of the article describes the mechanisms of the generational cycle by Howe and Strauss, focusing on the characteristics of four phases of each cycle. The last section is devoted to the discussion on the order of generations and archetypes.
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Spe- cjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; tel. +48 22 5893600;
References
 • Bartkowski, J. (2016). Kategoria Pokolenia, jako narzędzie badania zmiany społecznej. W: B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, K. Marchel (red.), Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista (s. 26–49). Warszawa: Bellerive-sur-Allier.
 • Baskir, L.M., Strauss, W. (1978). Chance and Circumstance: The Draft, the War, and the Vietnam Generation. New York: Random House Inc.
 • Fatyga, B. (2005). Encyklopedia Socjologii Suplement, hasło Pokolenie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Garewicz, J. (1985). Pokolenie jako kategoria socjo-filozoficzna. W: J. Rudniański, K. Murawski (red.), Na krawędzi epoki rozwój duchowy i działanie człowieka (s. 138–153). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Howe, N., Strauss, W. (1997). The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. New York: Broadway Books.
 • Howe, N., Strauss, W. (1992). Generations: The History of America’s Future 1584–2069. New York: HarperCollins.
 • Jung, C.G. (1996). Typy psychologiczne. Przekład: Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo Wrota.
 • Kowalski, M. (2016). Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni. Przegląd Geograficzny, tom 88, nr 4, 489–510. DOI: 10.7163/PrzG.2016.4.4.
 • Lyotard, J.F. (1997). Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Mannheim, K. (2015). Problem pokoleń. W: H. Orłowski (red.), Pokolenia albo porządkowanie historii (s. 81–130). Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Orłowski, H. (2015). Pokolenia albo porządkowanie historii. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.
 • Osowska, M. (1983). O człowieku, moralności i nauce Miscellanea. Warszawa: PWN.
 • Pareto, V. (1994). Uczucia i działania. Warszawa: PWN.
 • Peterson, P.G., Howe, N. (1986). On Borrowed Time: How the Growth in Entitlement Spending Threatens America’s Future. New York: Simon & Schuster.
 • Platon (2003). Państwo. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Znak.
 • Vico, G. (1966). Nauka nowa. Przekład: Jan Jakubowicz. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01a85b85-34ee-4df7-b2c3-b8c9b3562889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.