PL EN


2017 | 473 | 370-380
Article title

Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest rozpoznanie profilu oraz wzorów zachowań turystów korzystających i niekorzystających z aplikacji mobilnych w związku z przyjazdem do Krakowa. Artykuł ujawnia różnice w tym zakresie pomiędzy nimi, wykorzystując do tego metody nieparametryczne. Dane empiryczne pozyskano z badań przeprowadzonych wśród turystów Krakowa w 2016 r. Część praktyczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat procesu podejmowania decyzji w związku z wyjazdem turystycznym i wykorzystywanych w jego trakcie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych. W rezultacie wnioskuje się o wielości istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami, które ujawniły się m.in. odnośnie do częstotliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się swoimi wrażeniami i doświadczeniami po powrocie z wyjazdu i inne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01abd53e-7a69-48f7-9777-05d89d62e2cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.