Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 473 | 370-380

Article title

Aplikacje mobilne jako determinanta zachowań turystycznych (na przykładzie Krakowa)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest rozpoznanie profilu oraz wzorów zachowań turystów korzystających i niekorzystających z aplikacji mobilnych w związku z przyjazdem do Krakowa. Artykuł ujawnia różnice w tym zakresie pomiędzy nimi, wykorzystując do tego metody nieparametryczne. Dane empiryczne pozyskano z badań przeprowadzonych wśród turystów Krakowa w 2016 r. Część praktyczną poprzedziły rozważania teoretyczne na temat procesu podejmowania decyzji w związku z wyjazdem turystycznym i wykorzystywanych w jego trakcie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych. W rezultacie wnioskuje się o wielości istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami, które ujawniły się m.in. odnośnie do częstotliwości korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, dzielenia się swoimi wrażeniami i doświadczeniami po powrocie z wyjazdu i inne.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01abd53e-7a69-48f7-9777-05d89d62e2cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.