Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 11 | 155-177

Article title

Etnoregionalizm w Słowenii. (włoska i węgierska wspólnoty narodowe i romska grupa etniczna)

Content

Title variants

EN
Ethnoregionalism in Slovenia (Italian and Hungarian commonwealths and Rom ethnic group)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Slovenia is a small country located in the place where south-western corner of Central Europe meets the Western Balkans. Constitution of the Republic of Slovenia from 1991 and the act of national minorities of 1994 granted Italian and Hungarian national minorities with the status of self-governing commonwealths and the Rom minority with the status of an ethnic group. They have the right to choose their own representatives in the city council if at least 10 people who belong to the national minority or the Rom ethic group live in the city. City councilors representing the Italian and Hungarian commonwealths as well as the Rom ethnic group create structures that represent their interests. The Italian and Hungarian commonwealths have the right to one parliamentary mandate in the National Assembly. The Italian commonwealth is concentrated in the seaside area, and the Hungarian commonwealth in Prekmurje. The authorities of the independent Republic of Slovenia are of the opinion that the status of people belonging to the national minorities originating from the nations of the former Yugoslavia will be regulated by the laws of Slovenia and the European Union. The way that ethic problems are solved in Slovenia can be regarded as exemplary.

Contributors

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

References

 • A Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Statútumának és A Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának.Ügyrendjét, „Népújság”, 09/1997, március 6.
 • Antauer Ž., Krek J., Peršak J., Projekt standardizacije jezika Romov v Sloveniji in vključevanje romske kulture v vzgojo in izobraževanje, [w:] Evropa, Slovenija in Romi, Zbornik referatov na mednarodni konferencji v Ljubljani 15 februarja 2002, INV, red. V. Klopčič, M. Polzer, Ljubljana 2003.
 • Bezlaj F., Eseji o slovenskem jeziku, Lubljana 1967.
 • Brezovšek M., Kropivnik S., Haček M., Lokalna Demokracija v Republiki Sloveniji, Končno poročilo, Ljubljana, februar 2005, http://www.gov.si/svrp/8pro/1pro.html.
 • Brubaker R., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w Nowej Europie, Warszawa 1998.
 • Cirman P., Državi zmanjkali milijoni evrov iz za obveznosti zakona za Pomurje, “Dnevnik”, 18.09.2010.
 • Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (DePNNS), Državni zbor Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 7/2011.
 • Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, A/RES/ 47/135, http://daccessdds.un.org/doc/Resolution/gen/nr0/027/23/IMG/ NR002723.pdf?OpenElement.
 • Dijaki v Trstu zasedli šoli, „Trst”, 09.11.2010.
 • Dobili smo najboljšo možno ekipo na vetu, MMC, RTV.SLO, 26.11.2010.
 • Dobrodošli na spletnih straneh za romske svetnike, http://www.inv.si.
 • EDIT u teškoj situaciji. Zbog dugova prozvan Furio Radin, “Glas Istre”, 5.10.2010.
 • European Charter for Regional or Minority Languages, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/148.htm.
 • Hrvatin J., Italijanska unija o Slovensko-hrvaškem sporu, “Primorske novice”, 27.12.2008.
 • Informacija o madžarski narodni skupnosti, Urad Vlade Republike Slovenije, Številka:382–1/2010.7 z 22.7.2010.
 • Informacija o italianski narodni skupnosti, Urad Vlade Republike Slovenije, Številka: 382–1/2010.6 z 22.7.2010.
 • Italijanska unija v Sloveniji in na Hrvaškem, http://lori.org.
 • Izzivi in raziskava etničnosti in manjšin na začetku 21 stoletja. 80 let Inštituta za narodnostna vprašanja. Rozprave in gradivo, Revije št. 50–51, Ljubljana 2006, ss. 351, www2 arnes.si.
 • Kdo so koroški Slovenci?, http://www.elnet.at.
 • Kerec D., Prekmurje, Prekmurci in Prekmursko narečje v slovenskih medijih, [w]: 6 Znanstvena konferencja PAZU, Zgodovinska identiteta Sveta ob. Muri, Murska Sobota 2008.
 • Klopčič V., Komac M., Kržišnik-Bukić V., Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi v Republiki Sloveniji (ABČHMS v RS), Položaj in status pripadnikov narodov nekdanje Jugoslavije v Republiki Sloveniji, Urad RS za narodnosti, Ljubljana 2003.
 • Komac M., Pravica do nastanitve in konstrukcija romske narodne manjšine/teze za razpravo s komentarjem/, http://www.inv.si.
 • Kržišnik-Bukić V., Narodnomanjšinsko vprašanje v Slovenji po razpadu Jugoslavije: O družbeni upravičenosti priznanja statusa narodnih manjšin Albancem, Bošnjakom, Črnogorcem, Hrvatom, Makedoncem in Srbom v Republiki Sloveniji s predlogi za urejanje njihovego narodnomanjšinskega položaja, “Razprave in gradivo” 2008, št. 56–57.
 • Lokalni volitve 2010 – 10.10.2010–24.10.2010. Udeležba.Rezultati volitev. Rezultati volitev županov. Zbirni podatki. Narodnostne skupnosti, http:// www.dvk.gov.si. županov. Zbirni podatki. Narodnostne skupnosti, http:// www.dvk.gov.si.
 • Mikuli P., Parlament Słowenii, Warszawa 2004.
 • Misija nemogoče za prispevke manjšini?, “Primorski dnevnik” 4.11.2010.
 • Mnenje Vlade Republike Slovenije o Predlogu zakona o romski skupnosti (ZRomS), EVA: 2004-1211-1154, Številka: 00702-24/2006/7, Ljubljana 20.12.2006.
 • Narodi bivše SFRJ želijo status manjšine, http:// Žurnal24.si.
 • Obisk Türka v Porabju in Prekmurju, http://www.times.si/svet.
 • Osnovne informacije o italijanski narodni skupnosti. Osnovne informacije o madžarski narodni skupnosti. Osnovne informacije o romski etnični skupnosti. Katalog informacij javnega značaja Urada Vlade RS za narodnosti.Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 – UPB2), Urad Vlade RS.
 • Österreichische Rektorenkonferenz Lage und Perspektiven der Volksgruppen in Österreich (Bericht der Arbeitsgruppe), Wien 1989.
 • Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, Statistični urad Republike Slovenije Poslovnik o delu Varuha, Uradni list 63/95.
 • Pozsonec M.,Volilni izid me je presenetil, http://www.siol.net/slovenija/volitve/2008.
 • Roberto Battelli, http://dz-rs.si.
 • Schmitt: Szívünkön viseljük a kisebbségek sorsát, http://www.fidesz.hu.
 • Slovencem letno 20 milijonov evrov. Izkrivljene številke deželnega svetnika Roberta Novellija, „Primorski dnevnik” 2.11.2010.
 • SloMak- Slovenska manjinska koordinacija, http://www.slomak.net/images/uploads/doc_slo_ang.pdf.
 • Slovenci na Madžarskem (Slovenska manjšina na Madžarskem), www.budimpesta.veleposlaništvo.si.
 • Slovenija ne bo zmanjševala sredstev za manjšini. Premier Pahor zagotovil, da bo storil vse, da tudi Italija ne bi zmanjševala prispevkov za Slovence, „Primorski dnevnik” 27.10.2010.
 • Slovenski in madžarski poslovneži v Monoštru o poslovnih priložnostih. Türk in Schmitt z obiskom pri manjšini nakazala smer bodočega sodelovanja, http://www.siol.net/novice/slovenija/2012/03.
 • Slovenski predsednik in madžarski predsednik obisk Raba regija in Prekmurje, http://www.up-rs.si/up-rs/uprs-eng.nsf.
 • Spezialortsrepertorium der Oesterreichischen Laender. VII. Oesterreichisch-Illyrisches Kuestenland, Wien 1918.
 • Sporazum o sodelovanju na podrocju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, Uradni list RS-MP, št. 6/1993.
 • SSO in Italijanska unija za krepitev sodelovanja, http://siol.net.
 • Statistični urad Republike Slovenije, Demografsko socialno področje, Prebivalstvena Ura, Interaktivno, http://stat.si.
 • Statistični urad RS, Statistične informacije, št. 93/2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01bcc6b6-7a2b-4ded-bdce-df55c5a79a37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.