PL EN


2020 | 4 (numer jubileuszowy) | 718-733
Article title

Media w płynnej pandemii 2020. Komunikacja w czasie lockdownu: oddzielnie, ale razem

Content
Title variants
EN
The Media in the “Liquid” Coronavirus Pandemic of 2020. Communication During Lockdown: Separate but Together
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy korzystania z mediów oraz ich funkcji w czasie pandemii koronowirusa. Teza: ogromny wzrost znaczenia komunikacji zmediatyzowanej w sytuacji fizycznego dystansowania się w warunkach pandemii, którą można dookreślić jako „płynną”, gdyż przybierającą cechy Baumanowskiego pojęcia „płynnej nowoczesności”. Graficzny obraz koronowirusa i jego potoczna nazwa oraz maseczka na twarzach, pokazywane przez media, są podstawowym składnikiem społecznej konstrukcji obrazu pandemii w skali globalnej. COVID-19 jest przeto konstruktem biologicznym, ale także medialnym i społecznym. Zarządzany przez władze lockdown w pierwszym kwartale pandemii był powszechnie i spolegliwie przestrzegany, co w dużej mierze było pochodną umocnienia „kultury strachu”. Jednocześnie umacniały się formy kontaktów na odległość, a nawet działań grupowych. Metoda badawcza: obserwacja uczestnicząca w zdalnym nauczaniu i pracy zdalnej. Analiza wykorzystania nielicznej literatury tematu, desk research wypowiedzi eksperckich. Wyniki i wnioski: duży chaos informacyjny w pierwszej fazie pandemii. Nasilenie fake newsów w mediach społecznościowych. Podatny grunt dla stygmatyzacji społecznej oraz teorii spiskowych. Wartość poznawcza: ukazanie medialnego wymiaru pandemii oraz jego konsekwencji dla umocnienia pozycji wielkich firm informacyjno-komunikacyjnych (GAFA) i wzrostu znaczenia form medialnej komunikacji we wszystkich rodzajach kontaktów społecznych. Artykuł wskazuje na wagę analiz funkcji, pozycji i roli mediów – masowych, społecznościowych i indywidualnych – w warunkach przestrzennej separacji. Zawarte w nim rozważania mają ponadto wymiar praktyczny – mogą być adaptowane i rozwijane w praktyce medialnej.
EN
This paper deals with the use of media and their functions during the coronavirus pandemic. Thesis: a huge increase in the importance of mediatized communication in a situation of physical distancing in the conditions of a pandemic, which can be described as “liquid,” as it takes on the features of Bauman’s concept of “liquid modernity.” The graphic image of the coronavirus and its colloquial name, as well as the face mask shown by the media, are an essential component of the social structure of the pandemic image on a global scale. COVID-19 is therefore a biological construct, but also a media and social construct. The government-administered lockdown in the first quarter of the pandemic was widely and reliably followed, largely due to the strengthening of the “culture of fear.” At the same time, forms of remote communication and even group activities grew stronger. Research method: participant observation in remote learning and remote work. Analysis of the use of the sparse literature on the subject, desk research of expert statements. Results and conclusions: large information chaos in the first phase of the pandemic. The intensification of fake news in social media. A fertile ground for social stigma and conspiracy theories. Cognitive value: showing the media dimension of the pandemic and its consequences for strengthening the position of large information and communication companies (GAFA) and increasing the importance of forms of media communication in all types of social contacts. The article points to the importance of analyzing the functions, position and role of media - mass, social and individual - in conditions of spatial separation. Moreover, its considerations have a practical dimension - they can be adapted and developed in media practice.
Keywords
Year
Pages
718-733
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
References
 • Aylesworth-Spink, S. (2017). The Failure of Public Relations During a Pandemic Outbreak:
 • Using Actor-Network Theory to Highlight the News Media as a Complex Mediator. Public Relations Journal, 11(2), 1–17.
 • Banksy stworzył dzieło nawiązujące do koronawirusa. Tym razem twórca działał inaczej niż zwykle (8.05.2020). Pobrane 8 maja 2020 z https://msn.com/pl-pl/styl-zycia/style/banksy-stworzył-dzieło-nawiązujące-do-koronawirusa-tym-razem-twórca-działał-inaczej-niż-zwykle/ar-BB13MvEg?ocid=spartanntp
 • Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bilewicz, M., Łuczewski, M., Wysocki, M. (2020, 25 kwietnia). Szumowski jest jak surowy ojciec. Zamyka nas w domach, żebyśmy sobie niczego złego nie zrobili. Gazeta Wyborcza. Pobrane 25 kwietnia 2020 z https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25897367,bilewicz-i-luczewski-szumowski-jest-jak-surowy-ojciec.html
 • Bodziony, J. (2020). Trzeci obieg. Koronawirus i alt-internet w Polsce. Kultura Liberalna, 39/2020. Pobrane 11 września 2020 z https://kulturaliberalna.pl/2020/09/08/trzeci-obieg-koronawirus-i-alt-internet-w-polsce
 • Borkowicz, J. (2020, 10 maja). Czy Kościół zawiódł swoich wiernych? Rzeczpospolita. Pobrane 10 maja 2020 z https://rp.pl/Plus-Minus/305089983-Czy-Kosciol-zawiodl-swoich-wiernych.html
 • Camus, A. (1959). Dżuma. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Chaciński, B. (2020). Spotkania w wirtualu: co założyć i jakie tło dobrać. Polityka, 17.2020. Pobrane 21 kwietnia 2020 z https://polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1953026,1, spotkania-w-wirtualu-co-zalozyc-i-jakie-tlo-dobrac.read
 • Czapiński, J. (2020, 24 kwietnia). Wiele nici spajających społeczeństwo się porwie. Rzeczpospolita. Plus-Minus. Pobrane 24 kwietnia 2020 z https://rp.pl/Plus-Minus/304249996-Janusz-Czapinski-Wiele-nici-spajajacych-spoleczenstwo-sie-porwie.html
 • Czarnowski, S. (2005). Kultura. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Dobrzyński, P. (2019, 9 grudnia). Mowa noblowska Olgi Tokarczuk to przejmująca modlitwa w intencji umierającego na naszych oczach świata. Pobrane 28 sierpnia 2020 z https://spidersweb.pl/rozrywka/2019/12/09/olga-tokarczuk-mowa-noblowska-2019
 • Downs, A. (1972). Up and down with ecology – the »issue-attention cycle«. The Public Interest, 28, 38–51.
 • Furedi, F. (2009). Culture of Fear Revisited. Risk-taking and the Morality of Low Expectation.
 • London – New York: Continuum.
 • In-home media consumption due to the coronavirus outbreak among internet users worldwide as of March 2020, by country. (2020, 18 June). Retrieved on 2020, June 18th from
 • https://statista.com/statistics/1106498/home-media-consumption-coronavirus-worldwide-by-country
 • Kamińska, M. (2020, 2 maja). Eksperci niewiele wiedzą, politycy udają, że nad tym panują. Oj, będą z tego memy! Gazeta Wyborcza. Pobrane 2 maja 2020 z https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,25912372,eksperci-rozkladaja-rece-politycy-udaja-ze-panuja-nad-sytuacja.html
 • McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mickiewicz, A. (b.d.), Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska. Pobrane 6 maja 2020 z wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html
 • Pandemia koronawirusa, antysemickie teorie spiskowe i fala hejtu. Mocne słowa szefa ONZ. Dziennik. Pobrane 8 maja 2020 z https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/7696615,koronawirus-pandemia-nienawisc-hejt-teorie-spiskowe-onz-antonio-gutteres-antysemityzm.html
 • Platon. (b.d.). Fajdros. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska. Pobrane 1 października 2020 z https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-fajdros.pdf
 • Podskoczy, A. (2020, 21 kwietnia). Facebook ostro walczy z protestami przeciwko kwarantannie. Rzeczpospolita. Pobrane 21 kwietnia 2020 z https://rp.pl/CYFROWA-Globalne-interesy/304219969-Facebook-ostro-walczy-z-protestami-przeciwko-kwarantannie.html
 • Powell, M. (2020). What role can the media play in managing the COVID-19 outbreak? Retrieved on 2020, March 5th from https://id-hub.com/2020/03/05/role-can-media-play-managing-covid-19-outbreak
 • Rewolucja cyfrowa w mediach. (2020). Press z 6 maja 2020. Pobrane 6 maja 2020 z https://press.pl/tresc/61511,raport-specjalny-_press_---_rewolucja-cyfrowa-w-mediach
 • Rupnik, J., Żakowski, J. (2020). Jacques Rupnik: Jaka będzie nowa normalność? Polityka, 16.2020. Pobrane 14 kwietnia 2020 z https://polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1952492,1,jacques-rupnik-jaka-bedzie-nowa-normalnosc.read
 • Sepioło, M. (2020). Kamerki w każdym domu, Polityka, 18.2020. Pobrane 4 maja 2020 z https://polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1954066,1,kamerki-w-kazdym-domu.read
 • September 11 attacks (n.d.). Retrieved on 2020, 11th September from https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks#Casualties
 • Shih, T.-J., Wijaya, R., Brossard, D. (2008). Media Coverage of Public Health Epidemics: Linking Framing and Issue Attention Cycle Toward an Integrated Theory of Print News Coverage of Epidemics. Mass Communication & Society, 11(2), 141–160. DOI: 10.1080/15205430701668121.
 • Stanisławska, A. (2020, 8 maja). Lekarze, WHO i ONZ ostrzegają: pandemii COVID-19 towarzyszy »infodemia« o ogromnej szkodliwości. Pobrane 8 maja 2020 z https://crazynauka.pl/lekarze-who-i-onz-ostrzegaja-pandemii-covid-19-towarzyszy-infodemia-o-ogromnej-szkodliwosci
 • Szatan, M. (2012). Strach a lęk w ujęciu nauk humanistycznych. Studia Gdańskie, 31, 325–342.
 • Szostak, P. (2020, 25 kwietnia). Prawdziwi wygrani pandemii. Teraz nie ruszy ich już żaden rząd. Gazeta Wyborcza. Pobrane 25 kwietnia 2020 z https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,25895647,a-teraz-nam-podziekujcie-i-sie-odczepcie.html
 • Tedros, A.G. (2020). [Excellencies, distinguished guests, dear colleagues and friends…]. Retrieved on 2020, August 8th from https://who.int/dg/speeches/detail/munich-security-conference
 • Tokarczuk, O. (2019). Czuły narrator. Pobrane 1 października 2020 z https://nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf
 • Witkowski, P. (2020, 30 stycznia). Oto top teorii spiskowych, w które wierzą Polacy. Krytyka polityczna. Pobrane 11 września 2020 z https://krytykapolityczna.pl/kraj/teorie-spiskowe-polska
 • Woodward, B. (2020). Rage. New York: Simon & Schuster.
 • Yan, H. (2020, October 5th). How Trump’s Covid-19 treatment is far different from what most American patients get. CNN. Retrieved on 2020, October 5th from https://edition.cnn.com/2020/10/05/health/donald-trump-hospital-treatment/index.html
 • Zdziebłowski, S. (2020, 29 kwietnia). Ekspert: nowe technologie komunikacji na odległość upowszechnią się szybciej; dzięki epidemii. Pobrane 28 sierpnia 2020 z https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82001%2Cekspert-nowe-technologie-komunikacji-na-odleglosc-upowszechnia-sie-szybciej
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01bf144b-876e-4db2-ab8d-a8708bb7938d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.