Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 97 | 219-228

Article title

Estymacja przedziałowa, jako wymiar wartości niematerialnej

Title variants

EN
Interval Estimation as the Dimension of Intangible Value

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka pracy podjęła się próby zdefiniowania przestrzeni decyzji w oparciu o rozkład nieparametryczny. Kwantyfikacja nieparametryczna i identyfikacja funkcji celu stanowi kanwę wywodów polemizujących. Celem pracy jest zdefiniowanie pola szacowań i określenie sposobów tworzenia struktur klasterowych w oparciu o założone funkcje celu. Artykuł ma charakter konceptualny i poglądowy, łączy filozofię i elementy matematyki intuicjonistycznej, które stają się obszarem, myślą, a może metodyką zarządzania logistycznego.
EN
Written by the author, the system of creating values equally includes individual and integrated chains of values of individual links, which on the one hand have to be flexible and respond quickly to changes in demand, and at the same time create a value on both the local markets, as well as globally. This paper analyzes the impact of behaviour patterns of links with the value and quality created in the network of cooperating links. With its issues the paper touches upon the aspects of quality management on macro-scale and interprets the phenomena of quality influence on the added value in the network. The research novelty here is the constitution of the quality criterion as intangible and subjected values. Written by the author, while determining ways to solve a problem you need to define the problem, identify the need for changeas well as its solution, defining alternatives. The paper touches upon the problems of identifying the function of an object, selecting its sets and cancelling such characteristics - so as to categorize properly the scope of a decision. The novelty of the analysis is selecting the estimated value and its impact on the extent of target optimization within the sensitivity area.

Contributors

 • Politechnika Opolska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

References

 • 1. Ben-Ari M., Logika matematyczna w informatyce, WNT, Warszawa 2005.
 • 2. Butler G., Hope T., Popraw sprawność psychiczną. Zarządzaj swoim umysłem, Wydawnictwo ABA, Warszawa 2010.
 • 3. Dobiegała-Korona B, Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010.
 • 4. Doliński D., Błaszczak W. (red.), Dynamika emocji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011.
 • 5. Gell-Mann M., Kwark i Jaguar, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
 • 6. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 • 7. Kowalska-Napora E, Zastosowanie technologii informacyjnej w sieci logistycznej, [w:] Gajek M., Hachlkevych O., Modelowanie procesów wytwórczych. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. Politechnika Opolska, Załęcze Wielkie, lipiec 2010, s. 145-156.
 • 8. Kowalska-Napora E., ABM w systemach logistycznych jako sposób na optymalizację procesów wytwarzania, [w:] Kiełtyka L., Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Tom II, Difin, Warszawa 2010, s. 104-117.
 • 9. Kowalska-Napora E., Klaster - ujęcie wartościujące i jakościowe, [w:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 115-133.
 • 10. Kowalska-Napora E., Projektowanie procesów transportowych. Eurologistics 2010, nr 4, s. 86-87.
 • 11. Kowalska-Napora E., Value creation and value capture in a logistics network and risk management, [w:] Grzybowska K. (ed.), Management of Global and Regional Supply Chain - research and concepts, Poznan Uniwersity of Technology, Poznań 2011, s. 145-158.
 • 12. Kowalska-Napora E., Weryfikacja kosztowo-jakościowa programatorem działań w łańcuchu dostaw. Logistyka 2006, nr 5, s. 30-32.
 • 13. Kowalska-Napora E., Zarządzanie wiedzą - re engineering - integracja podejść, [w:] Kisielnicki J., Chmielarz W., Parys T. (red.), Informatyka w przyszłości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, p. 4.2., s. 260-274.
 • 14. Kowalska-Napora E., Jakość informacji i jej wpływ na innowacje działań organizacji, [w:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością, doskonalenie organizacji, Materiały Konferencyjne, Tom II, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 104-117.
 • 15. Kowalska-Napora E., Projektowanie procesów logistycznych, Economicus, Szczecin 2012, s. 12-36.
 • 16. Lósch A. 1940, Die rắuliche Ordnung der Wirtschaft. Jena (Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, PWN, Warszawa 1961), [za:] J. Tkocz, Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
 • 17. Siwiec M. (red.), Słownik myśli społeczno-politycznej, Park Edukacja, Bielsko- Biała 2005.
 • 18. Szołtysek J., Kowalska-Napora E., Translacja modelowa - inteligencja modelowa, a problematyka zarządzania procesowego. Zarządzanie Jakością 2008, nr 4, s. 74-78.
 • 19. Tkocz J., Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
 • 20. Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Harvard Business Press, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01c32276-1ed1-49d2-9b24-4bdf18db82e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.