PL EN


2017 | 473 | 77-87
Article title

Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W artykule poruszono problem praktycznego członkostwa władz samorządowych w klastrach, w szczególności z branży turystycznej, działających w Polsce Wschodniej oraz pełnienia przez samorząd roli inicjatora tego typu powiązań. Prezentację wyników badań własnych poprzedził przegląd literatury. Przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące znaczenia władz publicznych w strukturach klastrowych, zwłaszcza ich roli w procesie powstawania i dalszym rozwoju i funkcjonowaniu tego typu powiązań sieciowych. Ukazano także wyniki wcześniejszych badań dotyczących analizowanej problematyki. Jako metody badawcze zastosowano: metodę desk research oraz badania literaturowe. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę większego zaangażowania władz publicznych w problemy rozwoju klastrów, poprzez bezpośredni ich udział w strukturach, obok przedstawicieli biznesu, instytucji okołobiznesowych i ośrodków naukowo-badawczych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01c861fb-b8f5-4494-95a3-1a530e07e5ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.