PL EN


2020 | 11 | 2 | 47-64
Article title

Remote Teaching of Religious Education in Polish Schools as a Form of Evangelization and Catechesis during the Epidemic Threat

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article discusses the current situation of the Church resulting from the epidemic threat of the coronavirus. It indicates how we can teach religious education online, using particular platforms and educational websites, as well as instant messengers and other internet services, to make them tools of catechesis and evangelization. The author emphasizes the spiritual contact of the faithful who, through the media, can participate in Holy Masses and receive the Spiritual Communion. She underlines the role of the proper use of mass media in the work of catechesis and evangelization. The author encourages people responsible for catechesis to be creative in the remote proclamation of the redemptive message, and to use all the available didactic resources and methods.
References
 • The Old and New Testament Bible, 5th edition, Biblia Tysiąclecia, Poznań 2000.
 • Catechism of the Catholic Church, 2nd edition, Poznań 2012.
 • Council of Trent, Decree on the Most Holy Sacrament of the Eucharist, chapter 2, in: Dokumenty soborów powszechnych, ed. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, vol. IV, pp. 453–458.
 • II Vatican Council, Decree on the Media of Social Communications Inter Mirifica, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje: Polish text, new translation, 1st edition, Poznań 2002, pp. 87–95.
 • II Vatican Council, Declaration on Christian Education Gravissimum educationis, 5, in: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 314–324.
 • John Paul II, Apostolic exhortation Catechesi tradendae, 16 October 1979, AAS 71 (1979).
 • Paweł VI, Apostolic exhortation Evangelii Nuntiandi, 8 December 1975, “Acta Apostolicae Sedis” 68 (1976)
 • Directory of the Polish Episcopal Conference concerning the celebration of the Eucharist broadcast on television, in: Acts of the Polish Episcopal Conference 29 (2017).
 • Congregation for the Clergy, The General Directory on Catechization, Poznań 1997.
 • Polish Episcopal Conference, The Catechetical Directory of the Catholic Church in Poland, Kraków 2001.
 • Polish Episcopal Conference, The Core Curriculum for the Catechesis of the Catholic Church, Kraków 2001.
 • The Commission for Catholic Education of the Polish Episcopal Conference, The Curriculum for Teaching Roman Catholic Religious Education in Schools and Preschools, Kraków 2001.
 • Baczyński A., Telewizja jako środek ewangelizacji, Kraków 1997.
 • Benedict XVI, Be the witnesses of Christ, A letter to youth gathered by the Lednica Lake, Vatican, 2.06.2005, “L’Osservatore Romano” 7–8 (2005), p.40.
 • Clarke A., E-learning nauka na odległość, Warszawa 2007.
 • John Paul II, Catechesis at the Beginning of the Church. Wednesday Catechesis (12.12. 1984), in: John Paul II, I believe in God the Father and Creator, Citta del Vaticano 1987, pp.10–15.
 • Kielian A., Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich, Kraków 2010.
 • Kochel J., Wymiar ewangelizacyjny katechezy szkolnej, in: Katecheza ewangelizacyjna, poszukiwania koncepcji, ed. P. Mąkosa, Lublin 2010, pp.41–50.
 • Lewek A., Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, vol. I, Katowice 1995.
 • Łabendowicz S., Techniki multimedialne w katechezie, “Zeszyty Formacji Katechetów” (2014) no. 4, pp. 96–104
 • Martini C.M., Alzati, và a Ninive, la grande città! Lettera ai pastorali e alla comunità della città sulla evangelizzazione, Milano 1991.
 • Mąkosa P., Technologia informacyjna w dydaktycznym procesie nauczania religii. “Roczniki Teologiczne” no. 53 (2006), pp. 113–130.
 • Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007.
 • Panuś T., Katechizacja, ewangelizacja, kształtowanie człowieka, “Znak”, no. 628 (2007), pp. 5–15.
 • Penkowska G., Meandry e-learningu. Warszawa, 2010.
 • Pisarek M., Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wykorzystania mass mediów w świetle nauczania papieża Franciszka. “Zeszyty Formacji Katechetów” R. 14 (2014) no. 2(54), pp. 10–19.
 • Pisarek M., Rola edukacji cyfrowej w dydaktyce nauczania religii, in: XXV lat nauczania religii w polskiej szkole. Między nadzieją a rzeczywistością, ed. M. Zając, Lublin 2015, pp. 291–300.
 • Pope Francis, Holy Mass celebrated at St. Martha’s House, on 19.03.2020. https://www.niedziela.pl/artykul/50489/Franciszek-zachecil-do-Komunii-sw (19.03.2020).
 • Środki audiowizualne w katechezie. nauczania religii w polskiej szkole, ed. S. Kulpaczyński, Lublin 2004.
 • Wedeł-Domaradzka A., Raczyńska A., Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01cfb2cf-ce16-4aa1-8698-2ba78fdfc415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.