PL EN


Journal
2021 | 56/1 | 149-151
Article title

Recenzja książki: Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki, "Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis", Wydawnictwo Biuro Tłumczeń Kubart, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów – Kraków 2019, 248 s.

Content
Journal
Year
Volume
Pages
149-151
Physical description
Dates
published
2021-03-31
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
  • Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2010), Grundlagen der Fremdsprachendidaktik. Unterrichtsbuch. Kraków: Wydawnictwo Krakowskie.
  • Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2016), Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Chrzanów: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART.
  • Czaplikowska R., Kubacki A.D. (2019), Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Chrzanów–Kraków: Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003). Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
  • Szulc A. (1997), Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01d0467d-bf4e-4c5b-8322-f2c1df36af71
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.