PL EN


Journal
2019 | 12 | 217-234
Article title

Immigration to Poland in the light of the Act of December 12, 2013 on foreigners

Authors
Content
Title variants
PL
Imigracja do Polski w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach
Conference
-
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of this study is the analysis of the Act on foreigners from 2013 as the latest legal document regarding immigration to Poland. The Act clearly sets out the rules and conditions for entry of migrants, their stay in Poland, transit and departure from it, as well as the procedure and competent authorities in these matters. Thus, it reflects the essence and specifics of the migration policy undertaken by the Polish government. The most important issues are the consequences of changes in the areas of permanent and temporary residence, work and study as well as amendments. The aim of the study is to present not only the provisions of the Act referring to foreigners, but also its implementation on the formal and pragmatic level.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ustawy o cudzoziemcach z 2013 roku, jako najnowszego dokumentu prawnego dotyczącego imigracji do Polski. Ustawa wyraźnie określa zasady i warunki wjazdu migrantów, ich pobytu w Polsce, przejazdu i wyjazdu z niej oraz tryb postępowania i organy właściwe w tych sprawach. Tym samym, odzwierciedla istotę i specyfikę polityki migracyjnej podjętej przez polski rząd. Najważniejsze kwestie to konsekwencje zmian w obszarach pobytu stałego i czasowego, pracy i nauki oraz nowelizacji. Celem opracowania jest przedstawienie nie tylko zapisów ustawy odnoszących się do obcokrajowców, ale również jej realizacja w płaszczyźnie formalnej i pragmatycznej.
Journal
Year
Issue
12
Pages
217-234
Physical description
artykuł naukowy
Document type
-
Dates
published
2019-11-10
Contributors
author
  • -
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01d2b070-9486-49a0-ac5b-361f2d0f4547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.