Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 12 | 217-234

Article title

Immigration to Poland in the light of the Act of December 12, 2013 on foreigners

Authors

Content

Title variants

PL
Imigracja do Polski w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

Conference

-

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of this study is the analysis of the Act on foreigners from 2013 as the latest legal document regarding immigration to Poland. The Act clearly sets out the rules and conditions for entry of migrants, their stay in Poland, transit and departure from it, as well as the procedure and competent authorities in these matters. Thus, it reflects the essence and specifics of the migration policy undertaken by the Polish government. The most important issues are the consequences of changes in the areas of permanent and temporary residence, work and study as well as amendments. The aim of the study is to present not only the provisions of the Act referring to foreigners, but also its implementation on the formal and pragmatic level.
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza ustawy o cudzoziemcach z 2013 roku, jako najnowszego dokumentu prawnego dotyczącego imigracji do Polski. Ustawa wyraźnie określa zasady i warunki wjazdu migrantów, ich pobytu w Polsce, przejazdu i wyjazdu z niej oraz tryb postępowania i organy właściwe w tych sprawach. Tym samym, odzwierciedla istotę i specyfikę polityki migracyjnej podjętej przez polski rząd. Najważniejsze kwestie to konsekwencje zmian w obszarach pobytu stałego i czasowego, pracy i nauki oraz nowelizacji. Celem opracowania jest przedstawienie nie tylko zapisów ustawy odnoszących się do obcokrajowców, ale również jej realizacja w płaszczyźnie formalnej i pragmatycznej.

Publisher

Journal

Year

Issue

12

Pages

217-234

Physical description

artykuł naukowy

Document type

-

Dates

published
2019-11-10

Contributors

author
  • UMCS Lublin
  • -

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01d2b070-9486-49a0-ac5b-361f2d0f4547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.