PL EN


2015 | 2(26) | 238-258
Article title

Tomasz Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013, 678 s.

Authors
Content
Title variants
EN
Tomasz Sikorski, Polski Savonarola. Pisma polityczne Kazimierza Studentowicza z lat wojny i okupacji, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013, 678 p.
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • 1950 r. kwiecień – Zeznania własne, Jerzy Braun, Instytut Europy Środkowej, oprac. M. Hańderek [w:] Polska pod okupacją 1939–1945, t. 1, red. M. Gałęzowski, Warszawa 2015, s. 277–278.
 • Balbus T., „Człowiek, żołnierz, współpracownik MBP”. Sprawa Zenona Soboty „Świdy” – czyli o poplątanych życiorysach ludzi podziemia, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 1(5), s. 299–331.
 • Braun J., Popiel K., Sieniewicz K., Człowiek ze spiżu, Londyn 1981.
 • Bujak W., Historia Stronnictwa Pracy 1937–1946–1950, Warszawa 1988.
 • Celt M., Z Retingerem do Warszawy i z powrotem. Raport z Podziemia 1944, oprac. W. Frazik, Łomianki 2006.
 • Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, oprac. L. Dobroszycki, Warszawa 1962, s. 132.
 • Domańska R., Pawiak – więzienie gestapo. Kronika 1939–1944, Warszawa 1978.
 • Frazik W., Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993), Kraków 2013.
 • Gasztold-Seń P., Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980–1990, Warszawa 2012, s. 232.
 • Grupa Bojowa „Krybar” w walce o Powiśle i Uniwersytet Warszawski, red. K. Boruń, Warszawa 1995.
 • Hoppe J., Wspomnienia, przyczynki, refleksje, Londyn 1972.
 • J. Pajewski, Curriculum vitae [w:] Janusz Pajewski – człowiek i uczony. Materiały z sesji naukowej w stulecie urodzin profesora Janusza Pajewskiego 7–8 maja 2007 r., red. A. Kosicka-Pajewska, T. Schramm, Poznań 2007, s. 10.
 • Majchrowski J., Geneza politycznych ugrupowań katolickich Stronnictwo Pracy, grupa „Dziś i Jutro”, Paryż 1984.
 • Nietyksza B., Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Wspomnienia z lat 1912–1945, Warszawa 1985.
 • Sieniewicz K., Wspomnienia polityczne 1939–1945. Ku jakiej Polsce szliśmy, Katowice 2012.
 • Sikorski T., Między Odrą, Bałtykiem a Dniestrem. Synteza „Polski Piłsudskiego” z „Polską Dmowskiego” w działalności (pracach studyjnych) Instytutu Europy Środkowej i w programie politycznym konspiracyjnej organizacji „Unia” (1940–1944/1945) [w:] Nad Odrą i Bałtykiem. Myśl zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja do 1989 r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s. 321–336).
 • Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce, t. 1, red. R. Bender, Lublin 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01d3c620-14a6-4524-b1f0-fad781e45016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.