Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 1(49) | 97-114

Article title

Uwagi na temat kombinacji metod logicznych i jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego

Content

Title variants

EN
Notes on the combination of logical argumentation and qualitative methods in diagnosis of the built environment

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono opis metodologiczny i przykładowe wyniki własnych badań nad zastosowaniem kombinacji argumentacji logicznej i metod jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego. Opisywane metody, w tym zwłaszcza analiza rozkładu przestrzeni (analiza planu, space-syntax) i mapowanie behawioralne zostały przedstawione w szerszym kontekście metod stosowanych w architekturze i w badaniach relacji człowiek–środowisko.
EN
Paper presents the methodology and samples of research on using the combination of logical argumentation and qualitative methods in diagnosis of the built environment. The ways of using the space-syntax analysis as an example of logical argumentation and behavioral mapping as a demonstration of qualitative research were presented in the context of a wide range of architectural research methods as well as man-environment methods.

Journal

Year

Issue

Pages

97-114

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

References

 • Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, PWN, Warszawa 1956.
 • Leśniakowska M., Co to jest architektura?, Kanon, Warszawa 1996.
 • Groat L., Wang D., Architectural Research Methods, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Lenartowicz K., Juruś D., Kępa L., Lasiewicz-Sych A., Stec B., Zarys historii myśli psychologicznej w architekturze do 1960 r., mpis, raport z badań (projekt badawczy KBN 7T07F02715, Kraków, 1994–2001).
 • Żórawski J., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2008.
 • Steiner F., Opportunities for urban ecology in community and regional planning, „Journal of Urban Ecology” 2016, Vol. 2, No. 1, 1–2.
 • Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Niezabitowska E.D., Metody i techniki badawcze w architekturze, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 • Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, tłum. M. Rucińska, GWP, Gdańsk 2002.
 • Moudon A.V., Urban morphology as an emerging interdisciplinary field, „Urban Morphology” 1997, No. 1, 3–10.
 • Hillier B., Hanson J., The social logic of space, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1993.
 • Lasiewicz A., O społecznej logice przestrzeni, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 1997, T. 42, z. 2, 167–168 [recenzja: Hillier B., Hanson J. (1993), The social logic of space].
 • Ratti C., Urban texture and space syntax: some inconsistencies, „Environment and Planning B: Planning and Design” 2004, Vol. 31, 1–12.
 • Hillier B., Hanson J., Graham H., Ideas are in things: an application of the space syntax method to discovering house genotypes, „Environment and Planning B: Planning and Design” 1987, Vol. 14, 363–385.
 • Lasiewicz-Sych A., Analiza typomorfologiczna planu w diagnozie środowiskowej przestrzeni publicznej, [w:] T. Wagner (red.), Nowoczesność w architekturze: Integracja, identyfikacja, innowacja, t. 3, Politechnika Śląska, Gliwice 2013, 29–40.
 • Koohsari M.J., Karakiewicz J.A., Kaczynski A.T., Public Open Space and Walking: The Role of Proximity, Perceptual Qualities of the Surrounding Built Environment, and Street Configuration, „Environment and Behavior” 2013, Vol. 45(6), 706–736.
 • http://www.spacesyntax.com [accessed: 15.12.2016].
 • Newman O., Creating Defensible Space, US Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research, Washington 1996.
 • Rapoport A., Human Aspects of Urban Form: Towards a Man – Environment Approach to Urban Form and Design, Pergamon Press, Oxford–New York 1977.
 • Lynch K., The image of the city, M.I.T. Press, Cambridge 1960.
 • Canter D., The psychology of place, Architectural Press, London 1977.
 • Moudon E.A., Lee Ch., Cheadle A.D., Garvin Ch., Johnson D., Schmid T.L., Weathers R.D., Lin L., Operational Definitions of Walkable Neighborhood: Theoretical and Empirical Insights, „Journal of Physical Activity and Health” 2006, No. 3, Suppl. 1, 99–117.
 • Bechtel R.B., Zeisel J., Observation: The World under a Glass, [w:] R.B. Bechtel, R.W. Marans, W. Michelson (ed.), Methods in Environmental and Behavioral Research, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1987, 11–40.
 • [red.], Zapotrzebowanie na Wolterów, „Świat Nauki” 2016, No. 12(304), 6

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01d870f9-1bd1-4545-87f4-275486adb39a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.