PL EN


2016 | 64 | 2 | 141-153
Article title

Filozoficzne modele nieśmiertelności w fantastyce naukowej

Content
Title variants
EN
Philosophical Models of Immortality in Science Fiction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fantastyka naukowa (ang. science fiction, w skrócie – SF) jest często przedstawiana jako gatunek literacki dobrze przystosowany do spekulacji filozoficznej. SF i filozofia dzielą zainteresowanie kwestią nieśmiertelności, a ich ujęcia tego tematu można zestawić i porównać. Proponujemy tutaj zarys taksonomii różnych modeli czy wizji nieśmiertelności ofero­wanych przez filozofów i autorów fantastyki naukowej. Po wskazaniu istotnych rozbieżności między tymi modelami przedstawiamy sugestię, że pewne problemy oraz wątpliwości wysuwane przez pisarzy SF i filozofów wynikają z pomieszania różnych modeli. Mamy nadzieję, że te porównania pokażą wstępnie, w jakim sensie można powiedzieć, że fantastyka naukowa funkcjonuje jako dyskurs filozoficzny.
EN
Science fiction is often described as a literary genre well suited to philosophical speculation. SF and philosophy share a common interest in the question of immortality, and comparisons and contrasts can be made regarding their respective treatments of the theme. We propose here a sketch of a taxonomy of different models or pictures of immortality offered by philosophers and SF writers. After noting important difference in these models, we suggest that some problems and concerns expressed by philosophers and SF writers alike are the result of conflating different models. It is our hope that these comparisons provide a preliminary sense of the way SF can be said to function as philosophical discourse.
Year
Volume
64
Issue
2
Pages
141-153
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • University of California
author
 • University of California
References
 • Bear, Greg. Blood Music. New York: Ace Books, 1986 [pol. Pieśń krwi, przeł. Krzysztof Sokołowski. Warszawa: Alfa, 1992].
 • Clarke, Arthur C. Childhood’s End. New York: Ballantine Books, 1980.
 • Fischer, John Martin (red.). The Metaphysics of Death. Stanford: Stanford University Press, 1993.
 • Gernsback, Hugo. Ralph 124C 41+: A Romance of the Year 2660. New York: Frederick Fell, 1950.
 • Heinlein, Robert A. Methuselah’s Children. New York: Signet Books, 1958 [skrót: MC].
 • Horwich, Paul. Asymmetries in Time. Cambridge: MIT Press, 1987.
 • Parfit, Derek. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, 1984 [pol. Racje i osoby, przeł. Witold Maria Hensel i Michał Warchala. Warszawa: PWN, 2013].
 • Rucker, Rudy. Software. New York: Ace Books, 1982.
 • Williams, Bernard. The Makropulos Case: Reflections of the Tedium of Immortality, 82–100. Cambridge: Cambridge University Press, 1973 [pol. „Sprawa Makropulos: refleksje nad nudą nieśmiertelności”, przeł. Tomasz Duliński, w: Bernard Williams, Ile wolności powinna mieć wolna wola? i inne eseje z filozofii moralnej, przeł. Tadeusz Baszniak, Tomasz Duliński, Michał Szczubiałka, 65–87. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01db5737-0300-4a50-bfee-bb4f3e1f843f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.