Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 41 EN | 35-67

Article title

Does the speech pathologist elicit sounds?

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The author presents the considerations concerning the problem of phone elicitation. In the subsequent chapters she reflects upon the diverse problems connected with the above-mentioned subject matter. In this paper the situations in which the speech pathologist teaches phones are enumerated as well as the methods of description of nonnormative realizations of a phoneme are analyzed. The conclusion from these deliberation is the statement that the speech pathologist not only elicits a sound but also a phonetic feature which is realized in a non-normative way. The author also raises the issue which may be reduced to the following sentence: teaching sounds is like the act of building blocks or modifying the architectural structure.

Journal

Year

Volume

Pages

35-67

Physical description

Dates

published
2012-01-01

Contributors

 • Speech Therapy and Educational Linguistics Department Pedagogical University of Krakow, named after the National Education Commission

References

 • Fife J.: Wykłady z gramatyki kognitywnej. in: Podstawy gramatyki kognitywnej. Red. H. Kardela. Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego Znak-Język-Rzeczywistość Polskie Towarzystwo Semiotyczne. Warszawa 1994: 9–64.
 • Grabias S.: Język w zachowaniach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej. Lublin 2001.
 • Jassem W.: Podstawy fonetyki akustycznej. PWN. Warszawa 1973.
 • Kaczmarek L.: Nasze dziecko uczy się mowy. Wydawnictwo Lubelskie 1988.
 • Kania J.: Szkice logopedyczne. PTL Zarząd Główny 2001.
 • Konopska L.: Wady wymowy u osób z wadami zgryzu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2006.
 • Łada A.: Czynniki rokownicze rozwoju mowy w okresie prelingwalnym w świetle koncepcji neurorozwojowej. „Forum Logopedyczne 2012, (20): 56–72.
 • Łobacz P.: Prawidłowy rozwój mowy dziecka. W: Podstawy neurologopedii. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005: 231–268.
 • Mierzejewska Halina, Emiluta-Rozya Danuta: Projekt zestawienia form zaburzeń mowy. “Audiofonologia” 1997. (10): 37–48.
 • Ostapiuk B.: Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji. „Audiofonologia” 1997. (10): 117–136.
 • Ostapiuk B.: Dziecięca artykulacja czy wada wymowy – między fizjologią a patologią. “Logopedia” 2002, (31): 95–156.
 • Ostaszewska D., Tambor J.: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1997.
 • Pluta-Wojciechowska D.: “Lowely, jody i safy”, czyli o tzw. substytucjach i deformacjach. “Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2005, (8): 26–29.
 • Pluta-Wojciechowska D.: Realizacja fonemu /t/ ze względu na miejsce artykulacji u osób z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. “Logopedia” 2002, (30): 115–130.
 • Pluta-Wojciechowska D.: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-TeoriaPraktyka. Wydawnictwo ATH. Bielsko-Biała 2006.
 • Pluta-Wojciechowska D.: Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje. Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2010.
 • Pluta-Wojciechowska Danuta: Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia. “Logopedia” 2008, (37): 175–206.
 • Pluta-Wojciechowska D.: Mowa dzieci z rozszczepem podniebienia. Wydawnictwo Naukowe UP. Kraków 2011.
 • Pluta-Wojciechowska D.: “Wymiary głoski” – jako istotne elementy poznania – podstawą kategoryzacji dyslalii. Próba opisu. “Logopedia” 2007, (36): 51–76.
 • Rocławski B.: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. GLOTTISPOL. Gdańsk 2001.
 • Rosch E.: Principles of categorization. W: Cognition and categorization. Red. E. Rosch, B. Llond. New Jersey 1978: 28–29.
 • Styczek I.: Logopedia. PWN. Warszawa 1981.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego. (ed.) S. Dubisz. Wersja elektroniczna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01df2ffd-2b9c-4639-b7b0-0b4d84936f8c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.