Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 425-428

Article title

Age-conditioned differences in parents’ attitudes towards compulsory vaccination

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Contributors

References

 • Magdzik W. Historia uodpornienia sztucznego. In: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D, Zieliński A, eds. WakcynologiaBielsko-Biała: Alfa Medica Press; 2005: 20–25..
 • Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego do Marszałka Senatu z 17.05.2013 r. [cyt. 10.02.2015]. Dostępny na URL http://www.leszekpiechota.pl/zalaczniki/2013/06/11/.pdf.
 • Wojtyniak B, Gorczyński P, Moskalewicz B, et al. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2012: 198.
 • Borys D, Ruchy antyszczepionkowe. In: Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D, Zieliński A, eds. Wakcynologia. Warszawa:Państwowy Zakład Higieny, Zakład Epidemiologii; 2007: 116.
 • Czarkowski MP, Kondej B, Cielębak E, et al. Szczepienia ochronne w Polsce w 2013 r. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2014: 91.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych na 2015 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 947 oraz z 2014 r. poz. 619 i 1138).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie gabinetów pielęgniarki w szkole z 1991 r. (art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 4059 w sprawie funkcjonowania gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej z dnia 16.12. 2009 r.
 • Szymborski J. Zdrowie dzieci – zapomniany priorytet. Polityka Społeczna 2009; 9. Dostępny na URL : https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/ /2012/10/ps92009jszymborski.pdf.
 • Pokorna-Kałwak D, Roemer-Ślimak R, Muszyńska A, et al. Zachorowalność na ospę wietrzną w populacji dzieci szczepionych jednorazową dawką szczepionki Varilrix w praktyce lekarza rodzinnego. Fam Med Prim Care Rev 2010; 12, 3: 791–793.
 • Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Opinie na temat szczepień ochronnych dzieci. Komunikat z badań 2013; 1–6.
 • Solecka M. S.O.S dla szczepień. Kurier mp.pl [cyt. 16.03.2015]. Dostępny na URL : http://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/show.html?id=116971.
 • Matzke M. Niemcy zmagają się z odrą. Choroba wychodzi już poza Berlin. Deutsche Welle [cyt. 05.03.2015]. Dostępny na URL : www.dw.de/niemcy-zmagaja-sie-z-odra-choroba-wychodzi-już-poza-berlin/a-18298786
 • Łopata E, Biesiada P, Kałucka S. Opinie rodziców na temat zasadności szczepień obowiązkowych. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16, 3: 252–254.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01e50a8c-3657-41dc-9fb5-8d1a4fb35c6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.