Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 277-296

Article title

Jakie to płaskie! „Oko” Jerzego Wolffa

Authors

Content

Title variants

RU
Как плоско! „Глаз” Ежиeгo Вольфa
EN
How it is Flat! Jerzy Wolff’s „Eye”

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
В этой статье былa представленa Ежиeгo Вольфa концепция изобразительнoгo «плоскoгo» видa. В первой части были приведены причины, которые объясняют, почему такой вид имеет фундаментальное значение для живописи. В следующих частях статьи было показано его значение для творчествa и для эстетического акта. Предположение анализа было то, что живописное произведение искусства является реализацией этого, что увидел художник. Поэтому само видение и его объект имеют решающее значение для структуры изображения.
EN
This article presents Jerzy Wolff’s conception of a „flat” painting seeing. Its first part explains why Jerzy Wolff distinguishes this kind of seeing and considers it to be original and the most valuable. The further parts of article shows its importance for a creative act and an aesthetic beholder. The presupposition of analysis was that a painting is realisation of the seeing’s content so the seeing itself and its object has a decisive influence on a structure of a painting.

Year

Volume

18

Pages

277-296

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Rzeszowski

References

  • Białostocki Jan. 1956. „Posłowie. Stanowisko Fromentina w dziejach krytyki artystycznej”. W Eugene Fromentin, Mistrzowie dawni, przełożył z języka francuskiego J. Cybis. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
  • Czapski Józef. 1960. Oko. Paryż: Instytut Literacki.
  • Lam Władysław. 1946. Malarstwo i jego zasady, wydanie trzecie. Kraków: nakładem Księgarni Stefana Kamińskiego.
  • Stoichita Victor I. 2011. Ustanowienie obrazu. Metamalarstwo u progu ery nowożytnej, prze-łożyła K. Thiel-Jańczuk. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
  • Taranczewski Paweł. 1992. O płaszczyźnie obrazu. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
  • Tatarkiewicz Władysław. 1967. Historia estetyki, tom III: Estetyka nowożytna. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
  • Witkiewicz Stanisław I. 2002. Nowe formy malarskie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne, opracowali J. Degler i L. Sokół. Warszawa.
  • Wolff Jerzy. 1973. Kształt piękna. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
  • Wolff Jerzy. 1982. Wybrańcy sztuki. Szkice, wybrał i posłowiem opatrzył S. Cichowicz. War-szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-01e77e91-7bef-494b-8ac9-979dd30bbef5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.