PL EN


2015 | 42 | 3(492) | 20-25
Article title

DWUZNACZNY UROK ELASTYCZNYCZNOŚCI, CZYLI O PRACY W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE AMBIGOUS CHARM OF THE FLEXIBILITY – LABOUR IN THE CATERING INDUSTRY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza i charakterystyka – na przykładzie branży gastronomicznej – dyskursu elastyczności, który stał się bardzo popularny w odniesieniu do współczesnego rynku pracy. Jak pokazano w artykule, elastyczność oznacza co innego dla pracodawców, a co innego dla pracowników. Dla tych pierwszych jest to możliwość szybkiego reagowania na zmiany na rynku oraz minimalizacja kosztów. I choć młodzi pracownicy branży gastronomicznej przyjęli etos nowej klasy średniej (której filarami są wolność, dynamizm, skłonność do zmiany), to ostatecznie elastyczność oznacza dla nich niepewność oraz niemożność planowania w perspektywie długofalowej.
EN
The article looks into the case of the catering industry and aims to analyze and characterize the flexibility discourse – which has become very popular with regard to the contemporary labour market. As it is shown flexibility means something else for employers in the catering industry and for their employees. For the first group it represents the ability to react fast to market changes and to minimalise costs. However for young employees who have absorbed the ethics of the new middle class (pillars of which are freedom, dynamism and will to change) – flexibility turns out in fact to mean uncertainty and impossibility to plan in the long term perspective.
Year
Volume
42
Issue
Pages
20-25
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii UW
References
 • Atkinson J. (1984), Manpower Strategies for Flexible Organizations, za: W. Kozek, red. (2011), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Atkinson J., Meager (1986), Changing Working Patterns: How Companies Achieve Flexibility to Meet New Needs, za: W. Kozek, red. (2011), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej rzeczywistości, Scholar, Warszawa.
 • Bihr A. (2008), Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Bourdieu P. (1998), Acts of Resistance. Against the New Myths of our Time, Polity Press, Cambridge.
 • Cobble D.S., Kelnerki i ich związki zawodowe w XX wieku, w: Kozek W., red. (2000),Teorie stosunków pracy. Wybór tekstów, IS UW, Warszawa.
 • Dunn E. (2008), Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • GIP (2012), Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2011 r., Warszawa, http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/11/sprawozdanie_2011.pdf [dostęp: 07.02.2013].
 • GUS (1990), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (1995), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2010), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RS_rocznik_statystyczny_rp_2012.pdf [dostęp 07.02.2013].
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 • Klein N. (2004), No Logo, Świat Literacki, Izabelin.
 • Kozek W., red. (2011), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Wydawnictwa UW, Warszawa.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Scholar, Warszawa.
 • Orenstein M.A. (2014), Six Markets to Watch: Poland, http://www.foreignaffairs.com/articles/140336/mitchell-a-orenstein/six-markets-to-watch-poland [dostęp 07.02.2013]
 • Sassen S., (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Sennett R., (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Silver J. B. (2009), Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Tittenbrun J. (2007), Z deszczu pod rynnę: studium polskiej prywatyzacji, tom 1, Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Wallerstein I. (2007), Analiza systemów – światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01e92d85-5a7f-436e-a951-dedd124ee64c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.