PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 495-503
Article title

FIRMA WPROWADZAJĄCA W BŁĄD NA PRZYKŁADZIE PHOENIX COMPANIES W PRAWIE POLSKIM

Content
Title variants
EN
MISLEADING BUSINESS NAME: THE CASE OF PHOENIX COMPANIES IN THE POLISH LAW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki firmy wprowadzającej w błąd co do tożsamości przedsiębiorcy przy wykorzystaniu tzw. syndromu phoenix. Pojęcie phoenix companies zostało omówione na przykładzie common law. Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, iż zjawisko phoenix companies jest wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. Analizie została poddana dopuszczalność stosowania firmy przedsiębiorcy w upadłości lub przedsiębiorcy powiązanego w prawie polskim. W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną.
EN
This article explores the problems concerning the issue of misleading business name created with use of phoenix syndrome. Phoenix companies are discussed in scope of common law. Nevertheless, the idea of phoenix companies is used by Polish entrepreneurs in everyday business practice. This article analyses the admissibility of using business name of insolvent or affiliated company due to applicable Polish law. This article is based on legal-dogmatics research.
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Anderson H., Directors’ Liability for Fraudulent Phoenix Activity – A Comparison of the Australian and UK Approaches, Journal of Corporate Law Studies, April 2014, Vol. 14, Part I.
 • Anderson H., The Proposed Deterrence of Phoenix Activity: An Opportunity Lost? Sydney Law Review, 2012, Vol. 34:411.
 • Anderson H., Haller L., Phoenix Activity and the Liability of the Advisor, Sydney Law Review, 2014, Vol. 36: 471.
 • http://asic.gov.au/about-asic/contact-us/how-to-complain/illegal-phoenix-activity/
 • Australian Government (Treasury) 2009: Action against Fraudulent Phoenix Activity: Proposals Papers.
 • Gniewek E. (w:) Gniewek E. red. Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011, s. 107.
 • Kępiński J. (red.), Prawo konkurencji, 2015.
 • McCoy O.M., Phoenix Fever, Insolvency and Restructuring International, Vol 6 No 2 September 2012.
 • Taylor L., The Regulation of Director Involvement in Phoenix Companies Under Sections 386A to 386F of the Companies Act, New Zealand Universities Law Review, 2009, Vol 23.
 • Ulikowska D., (w:) Kidyba A. (red.) Prawo spółek, Warszawa 2014, s. 214.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01e9a774-fde6-4ea3-bf53-042917fd3927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.