PL EN


Journal
2017 | 3 | 1-10
Article title

Education And The Deepening Of The Axiological Crisis In The Course Of Globalization

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization as both a social and a historical phenomenon is undoubtedly manifested as one of the determinants of the axiological crisis. The positive and negative consequences of globalization in the axiological realm certainly exist, and reflection on them and their connection with the education of modern man is needed. Knowledge of values must be one of the foundations of education for the members of modern globalizing societies. The acquisition of the axiological competence by the student is, however, multi-step. Different stages of education, for various reasons, are sometimes too short. The student may feel alienated and treated objectively. To effect this can be to take away from certain values such as constancy, sense of security, sense of community and others. These are typical threats in globalizing societies, which must be countered. Education plays an indispensable positive role in defining what, on the basis of what values, shape the future of humanity and the world that it creates.
Journal
Year
Issue
3
Pages
1-10
Physical description
References
 • Ciążela H., Tyburski W., Odpowiedzialność globalna i edukacja ekologiczna. Wymiary teoretyki i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012.
 • Ciążela H., Dziarnowska W., Tyburski W., Wobec zagrożenia globalnym kryzysem ekologicznym. Technologiczna korekta czy aksjologiczna przebudowa? Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010.
 • Cichoń W., Wartości-Człowiek -Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej, Kraków, Wyd. UJ, 1996.
 • Frączek Z., Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.
 • Gajda J., Edukacja zorientowana na XXI wiek, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Giddens A., Socjologia, Warszawa, PWN, 2004.
 • Gołaszewska M., Istota i istnienie wartości. Studium o wartościach etycznych na tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa, PWN, 1990.
 • Jedynak A., Odpowiedzialność w globalnej wiosce, Warszawa, Wydawnictwo Semper, 2008.
 • Lewowicki T., Aksjologia i cele edukacji, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4-5, 1993.
 • Kojot J., Przybysz P.J., Edukacja wobec wartości, Gdynia, Wydawnictwo AM, 2002.
 • Kowalczyk S., Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2011.
 • Marek-Bieniasz A., Europejska filozofia starożytna. Wybrane szkoły i przedstawiciele, Częstochowa, Wydawnictwo AJD, 2006.
 • Ostrowska U., Aspekty aksjologiczne w edukacji, Olsztyn, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej.
 • Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, B. Śliwierski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t.1. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa, PWN, 1994.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków, Znak, 2005.
 • Zuziak W., Chaos w świecie wartości a wyzwania dla edukacji, Kraków, Wydawnictwo UPJPII, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01f0d812-0e1d-47b0-b94a-8fac40c63329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.