PL EN


2018 | 4(39) | 309-320
Article title

Potrzeby transportowe sektora agrobiznesu w Polsce

Content
Title variants
EN
Transport needs for agribusiness sector in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transport jest działalnością, która niewątpliwie wspiera rozwój gospodarki. W zależności od działów produkcji w kraju, wolumen transportu jest różny dla poszczególnych produktów oraz surowców.Celem głównym artykułu było wskazanie zależności między sytuacją gospodarczą w Polsce a wolumenem przewozów produktów sektora agrobiznesu. Do analizy wykorzystano korelację liniową Pearsona. Wyniki badań wskazały, że popyt na przewóz samochodowy produktów z sektora agrobiznesu rósł szybciej niż w przypadku innych grup ładunków, o czym świadczył rosnący udział tego typu ładunków w przewozach ogółem oraz wyższa od średniej dla produktów ogółem, dynamika wzrostu. Jednocześnie zależność między wolumenem przewozu a wskaźnikami gospodarczymi była bardzo silna.
EN
Transport is said to be an activity that supports and influence the economic development. Depending on the production sectors in the country, the transport volume varies between different products and raw materials. The main aim of the paper was to indicate correlation between the economic situation in Poland and the volume of transport of agribusiness sector products. Pearson’s linear correlation was used for this analysis. The research results indicated that since 2005 the demand for road transport of products from the agribusiness sector has grown faster than in other cargo groups. The share of this type of cargo in total transport is growing and is higher than the average for total products. At the same time, the relationship between the volume of transport and economic indicators is very strong.
Year
Issue
Pages
309-320
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych
References
 • Baran, J. (2012). Organizacja transportu w wybranych branżach agrobiznesu, „Logistyka” nr 4, s. 827–835. ISSN 1231-5478.
 • Burnewicz, J., Szczerba, E. (2004), Nowa jakość polskiego transportu po integracji z EU. „Przegląd Komunikacyjny” nr 10, s. 3–11. ISSN 0033-2232.
 • Farahani, P., Grunow, M., Günther, H-O. (2012). Integrated production and distribution planning for perishable food products. “Flexible Services and Manufacturing Journal”, nr 24 (1), s. 28–51. ISSN 1936-6582.
 • Gajewska, T. (2014). Analiza transportu produktów żywnościowych. „Logistyka” nr 6, s. 3716–3724. ISSN 1231-5478.
 • Górecka, A., Nowakowska, M., Tubis, A. (2017). Vulnerability assessment of passenger transport system-case study. Reliability and safety: innovating theory and practice, 26th Conference on European Safety and Reliability (ESREL), Glasgow, Sep 25–29, 2016, s. 1817–1823. ISBN 9781138029972.
 • Górecka, A., Rokicki, T. (2014). The significance of transportation in agribusiness companies. CLC 2013: Carpathian Logistics Congress – Congress proceedings, Dec 9–11, 2013, Cracow, Ed. Tanger Ltd. s. 24–30. ISBN 9788087294505.
 • Górecka, A., Zych-Lewandowska, M. (2016). Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 1 (1), s. 53–63. ISSN 2543-8867.
 • Grzywacz, W., Burnewicz, J. (1989). Ekonomika transportu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8320608163.
 • Klepacki, B., (2013). Concept and importance of agrologistics for development of agribusiness. Carpathian Logistics Congress – Congress Proceedings, Conference: Carpathian Logistics Congress (CLC), Cracow, Dec 09–11, 2013, Tanger Ltd, 14–17. ISBN 9788087294505.
 • Krugman, P. (1991). Geography and trade, The MIT Press, Cambridge. ISBN 9780262111591.
 • Krzewińska, A., Matysek, K. (2012). Wymagania stawiane środkom transportu żywności. „Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 5, s. 240–246. ISSN 1509-5878.
 • Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej mobilności (2006). Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 28.6.2006 r
 • Lorenc, A. (2014). Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska – Rosja – wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu. „Dokonania Młodych Naukowców”, t. 4, s. 655–660. ISSN 2300-4436.
 • Mindur, M., (2005). Wzajemne relacje między gospodarką a transportem, „LogForum”, t. 1, wyd. 1, nr 6, s. 1–12. ISSN 1895-2038.
 • Parlińska, M., Górecka, A., Misiejuk, M. (2012). Transportation service satisfaction – case study of shipping contractor of “Agro -Fish” company, “Electronic Journal of Polish Agricultural Universities”, t. 15, wyd. 3. ISSN 1505-0297.
 • Prud’homme, R. (2002). Transport and economic development, “Report of the 109 Round Table on Transport Economics”, ECMT, Paris. ISBN 9282112985.
 • Rokicki, T. (2013). The importance of logistics in agribusiness sector companies in Poland. “Economic Science for Rural Development”, wyd. 30, s. 116–120. ISSN 1691- 3078.
 • Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2009). Transport, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301195878.
 • Stanisławek, J. (2010). Podstawy statystyki. Opis statystyczny, korelacja i regresja, rozkłady zmiennej losowej, wnioskowanie statystyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788372078827.
 • Vickerman, R. (2008). Recent evolution of research into the wider economic benefits of transport, Infrastructure investments, by the wider economic benefits of transport. Macro-, meso- and microeconomic transport planning and investment tools, “Report of the 140 Round Table on Transport Economics”, OECD/ITF, Paris. ISSN 20708270.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-01f324b7-025a-4eeb-9f9c-48b85080ce8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.